Nettverksmøte for "Fremtidens klasserom"

06.11.2019

Udir Betalab arrangerte forrige uke en samling i Oslo for Future Classroom Lab-nettverket. Nettverket består av lærerutdannere, lærere og andre med spesiell interesse for teknologi og læring og fysisk læringsmiljø.


Future Classroom Lab (FCL)

Den første Future Classroom Lab ble opprettet i Brüssel i 2012. FCL er et eksempel på et nyskapende læringsmiljø som skal bidra til nytenkning om bruk av pedagogikk, teknologi og design i klasserommene. FCL er den internasjonale betegnelsen på det vi her til lands gjerne omtaler som Fremtidens klasserom.

Når omkring 40 personer med mer enn gjennomsnittlig interesser for bruk av digitale verktøy og hjelpemidler i undervisningen samles til nettverksmøte skulle man gjerne tro at det aller meste handlet om tekniske løsninger, gadgets, siste nyheter på spillmarkedet og den slags. Vi fikk riktignok både se, høre og prøve ut en del slikt, men hovedfokus var likevel de pedagogiske begrunnelsene for bruk av ulike programvarer, digitale verktøy og innredning av rom med soner for ulike former for læringsarbeid. 

Flere skoler var representert og delte erfaringer med ulike versjoner av teknologirike fremtidsklasserom og skaperverksted. Enkelte skoler har hatt mulighet til å satse stort med innkjøp av utstyr og møbler, men et gjennomgangstema var likevel at det er fullt mulig å starte opp med det man allerede har tilgjengelig av utstyr og satse på en gradvis oppbygging og utvidelse.

Flere utdanningssteder var representert på nettverkssamlingen, og kunne vise til gode erfaringer der man har opprettet eget FCL. Per i dag er det Lærerutdanningen som har kommet lengst i forhold til utvikling og satsing på FCL. I Drammen har lærerutdanningen ved USN fått til et godt samarbeid med Læringsverkstedet i Drammen kommune. Studentene har tilgang til Læringsverkstedet og får anledning til å prøve ut ulike undervisningsopplegg der. Utprøvde opplegg tas med ut i øvingsskolene, og lærerne der kontakter Læringsverkstedet for å lære mer om FCL. På denne måten blir både kunnskap og kompetanse spredd og stadig flere får gleden av å ta utstyr og metodikk i bruk. 

For det fysiske læringsmiljøet handlet også erfaringene om at man fint kan starte opp prosjekter med det utgangspunktet man har av tilgjengelige arealer. Flere av skolene som presenterte sine løsninger hadde benyttet arealer som ikke var i bruk eller omdisponert arealer slik som for eksempel gamle datarom. Likevel er det viktig å kjenne til konseptet Future Classroom Lab når man planlegger for skoler for fremtiden slik at denne type rom kan få en sentral plass i skolene og være tilgjengelige for flere enn entusiastiske «ildsjeler». Gjennom flere av presentasjonene ble det understreket hvordan de pedagogiske grunntankene bak arbeidet i denne type rom i stor grad henger sammen med prinsipper i Fagfornyelsen og for læring i fremtidens skole.


Se også: