Unge inneklimaforskere

28.11.2019

Gjennom prosjektet Verktøykasse for unge inneklimaforskere ønsker initiativtakerne SINTEF Byggforsk, Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) å engasjere elever i arbeidet med å sikre et godt inneklima i skolen.


Unge inneklimaforskere

Det overordnede målet for prosjektet er å sette skoleelever og lærere i stand til selv å undersøke og medvirke til å forbedre eget inneklima på kort og lengre sikt. Prosjektets bidrag til dette er å gjøre fritt tilgjengelig en "verktøykasse" for bedre inneklima – en samling verktøy tilpasset brukernes behov for å definere, gjennomføre og rapportere egne undersøkelser, iverksette relevante tiltak som de selv har kontroll over, samt påvirke andre aktører til å bidra til bedre inneklima og luftkvalitet.

Elever kan være viktige aktører for å bedre eget inneklima, men for å få innpass i skolen er det viktig å tilpasse aktiviteter slik at de passer med skolens mål. Prosjektet Unge inneklimaforskere kombinerer læring med ekte inneklimaarbeid og ekte forskning. 

Prosjektet er inspirert av det EU-finansierte prosjektet CITI-SENSE som har utviklet metoder for å la elever ved videregående skoler gjennomføre forskning på eget inneklima. Her har elever ved Lørenskog, Lambertseter og Horten videregående skoler vist at de er i stand til å gjennomføre solide undersøkelser om eget inneklima.

Verktøykasse

Prosjektet skal gi elevene de verktøyene de trenger: måleutstyr, kunnskap, arbeidsmetoder og nettverk. Rektor og kommunen får eierskap til denne der innholdet også har overføringsverdi og kan brukes av andre kommuner og andre skoler i samme eller lignende situasjon. 

Elever utarbeidet "luktekammer"

Kuben vgs er en av skolene som har deltatt i prosjektet. For en tid siden fikk elever på vg2 besøk av Fagsjef Kai Gustavsen i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF). Han var inne i klassen og underviste om det teoretiske omkring inneklima, deretter fikk elevene i i oppgave å forske på egen hånd.
Tre elever laget en prototype på en "inneklimabil", som de har kalte Termobilen. Denne er utstyrt med termometer og andre måleapparater, og skal kunne kjøre rundt i klasserommet og ta målinger uten å forstyrre undervisningen.

De unge inneklimaforskerne ble presentert i bladet Astma og Allergi nr. 3 2017.

NAAF har gjennom flere lokalt gjennomførte forbedringsprosesser vist at det er mulig å oppnå et bedre inneklima når den lokale forståelsen og samhandlingen om inneklima øker, ofte uten store ekstrakostnader.
Gjennom prosjektet får elevene mulighet til å iverksette relevante tiltak som de selv har kontroll over, samt påvirke andre aktører til å bidra til bedre inneklima og luftkvalitet.

- For oss i prosjektet er det viktig at elevengasjementet, funn og erfaringer som er innarbeidet i de ulike presentasjonene kan "leve" videre etter endt prosjektperiode, sier fagsjef Kai Gustavsen i NAAF.

Relaterte saker: