Verktøy for evaluering av skoleanlegg

08.09.2015

SINTEF Byggforsk har utarbeidet et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget. Boken inneholder forslag til evalueringsmetoder og skjemaer som kan brukes under selve evalueringsprosessen. Evalueringsverktøyet fra SINTEF Byggforsk legger vekt på funksjonelle og estetiske sider ved den fysiske utformingen. Hvorfor gjennomføre en internevaluering av skoleanlegget?

Det overordnete målet med evalueringen er å få kunnskap om hvordan utformingen og bruken av skoleanlegget kan bidra til å realisere skolens mål og intensjoner. Internevaluering kan brukes til å bygge opp kunnskap som er nyttig i en videre kvalitetsutvikling av skoleanlegg, ved planlegging av nye og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Internevaluering av skoleanlegg kan også være en måte å rette oppmerksomheten mot forholdet mellom pedagogikk og arkitektur. Internevaluering kan sette skolens utforming på dagsorden og bidra til diskusjoner om hvordan fysisk utforming kan påvirke læring og sosialt liv i skolen. Internevaluering kan gi økt innsikt i hvilke forhold ved arkitekturen, innredningen og utearealene som fremmer eller hemmer de sentrale målene for elevenes læring, sosialisering og dannelse.

Bildet under: Fra dokumentomslaget "Internevaluering av skoleanlegg", Langnes skole i Tromsø. (Foto Karin Buvik)