Takk for tilbakemeldinger

03.12.2019

I etterkant av årets konferanse ba vi deltakerne om å gi oss en tilbakemelding via et nettbasert svarskjema. Vi fikk inn 58 tilbakemeldinger med både ris og ros.


Hovedtendensen er at de aller fleste sitter igjen med et positivt helhetsinntrykk av konferansen. Totalscoren er her 3,14, der 4 er toppscore.

Mange melder at de hadde godt utbytte av foredragene og særlig hovedforedraget med Bjørn Bolstad ble svært godt mottatt. Flere respondenter har brukt kommentarfeltet til å komme med forslag til forbedringer, og gi tilbakemeldinger om ting de ikke var fornøyd med. Dette er nyttige tilbakemelidger som vi tar med oss videre når nye konferanser skal planlegges. 

Vi minner om at kopier av de fleste foredragene er tilgjengelige på våre nettsider. Noen få foredrag er dessverre ikke lagt ut. Her venter vi på godkjenning av enkelte bilder.