Fagmøte om inneklima i skoler

18.12.2019

Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til fagmøte torsdag 16. januar i Oslo. Tema for møtet er: Skoleelever som forskere og miljøagenter: Bedre samarbeid om inneklima i skoler?


NIO - er en ideell organisasjon som arbeider for et helseriktig og godt innemiljø i Norske bygninger. NIO er som ideell organisasjon først og fremst et nettverk av personer som er engasjert innen fagområdet innemiljø. 

Mer om NIO her: www.isiaq.no

Norsk Innemiljøorganisasjon skriver følgende om bakgrunnen for møtet:

Vi vet at godt inneklima er viktig for elever og ansattes trivsel, lærings- og arbeidsmiljø. Et godt inneklima krever gode skolebygninger med riktig drift og vedlikehold, men er også avhengig av riktig bruk og akseptabel lokal luftkvalitet. Lærere, elever og støttefunksjoner kan være viktige bidragsytere til å opprettholde godt inneklima, og elevene kan lære mye på veien. De er også i en god posisjon til å bidra til økt kunnskap om hvordan det faktisk står til, og hvordan de vil ha det. Vi innleder med erfaringer fra noen samarbeidsprosjekter mellom skoler og fagfolk, og tar diskusjonen om hvordan dette kan videreutvikles.

Møtet holdes torsdag 16. januar på i Oslo. Adresse: Nedre Skøyenvei 2.

Påmelding innen mandag 13. januar til: sverre.holos@sintef.no.