Svenske Kommuner och Landsting anbefaler å opprette et nasjonalt senter for fysisk læringsmiljø

19.12.2019

Svenske kommuner och Landsting (KLS) som tilsvarer det norske KS, publiserte i november rapporten Nationellt centrum för lärmiljöer.


Bildet: Illustrasjonsfoto hentet fra rapporten Nationellt centrum för lärmiljöer.

Rapporten utreder mulighetene for et nasjonalt sentrum for fysisk læringsmiljø i Sverige. Som en del av arbeidet med rapporten har KLS blant annet vært på befaringer til Norge for å høre om erfaringer med arbeid knyttet til fysisk læringsmiljø.

Konklusjonen i rapporten er klar og det anbefales at det svenske skoleverket (som tilsvarer Utdanningsdirektoratet i Norge) bør få i oppdrag fra regjeringen/ departementet å ha ansvar for et nasjonalt senter/ tjeneste for fysisk læringsmiljø:

«SKL gör, som framgår av denna rapport, bedömningen att Skolverket bör få regeringens uppdrag att ansvara för ett nationellt centrum för lärmiljöer och därigenom samordna arbetet med att samla och utveckla kunskap om förskolors och skolors lärmiljöer,»

Les hele rapporten her: