Lokalisering av nye videregående skoler

27.04.2015

- argumenter for sentrumslokalisering

I denne artikkelen spør Lefdal hvorfor sentrum er et foretrukket lokaliseringsvalg, og hun undersøker hvilke argumenter som fremmes for sentrumslokalisering.


 

Artikkel skrevet av stipendiat og Ph.d. student, Else Margrethe Lefdal (2014).
Else Margrethe Lefdal, Stipendiat Institutt for estetiske fag (EST), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og Ph.d. student, Institutt for landskapsplanlegging (ILP), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Sammendrag

Det er en økende tendens til at nye videregående skoler i Norge bygges i sentrum. Innhentede opplysninger om hvor nye skoleanlegg for videregående opplæring er lokalisert, samt hvor planlagte skoleanlegg vil bli lokalisert, bekrefter dette.

Søkermønsteret til videregående opplæring viser at elevene foretrekker sentrumsskolene. Utdanningsforbundet i Oslo etterlyser pedagogiske begrunnelser for at flest mulig videregående skoleplasser legges til sentrum. Det bør kunne forventes at et læringsperspektiv eller pedagogisk perspektiv blir vektlagt i argumentasjonen for sentrumslokalisering av nye skoleanlegg, men det kan synes som at argumenter med forankring i eksterne brukergruppers behov eller i ulike aktørers ønsker om synergieffekter vektlegges i like stor eller sterkere grad.

Enkelte drivkrefter argumenterer eksempelvis med at de videregående skolene må lokaliseres i sentrum for å styrke handel og kafédrift i sentrumsområdene. I artikkelen drøfter Lefdal utfordringer knyttet til at skolene, som først og fremst skal være gode læringsarenaer for elevene, skal være “så mye mer enn bare skole“.

Last ned artikkelen her:


Bildet: Amalie Skram vgs i Bergen (Foto: www.bygg.no)

Send oss en henvendelse