Revidert standard for universell utforming av bygg

14.01.2016

Standard Norge reviderer nå standarden for universell utforming (UU) av bygg. Målet med revisjonsarbeidet er at standarden skal bli lettere å bruke ved prosjektering, utførelse og i driftsfasen.


Revisjonskomiteen leverte sine forslag til revideringer av standarden ved årsskiftet 2015-2016. Forslagene ble deretter sendt på høringsrunde før de eventuelt vedtas av Standard Norge.


Bildet under: Universelt utformet inngangsparti ved Åkra ungdomsskole (FLM Udir)