Systematisk arbeid med miljørettet helsevern

10.04.2012

På oppdrag fra Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg, har Tone Sollien fra Saga Corporate Advisors AS utarbeidet en rapport som belyser kommunenes praksis for godkjenning av skoler og barnehager samt arbeid med miljørettet helsevern i virksomhetene.


Prosjektets formål har vært at kommuner og andre interesserte skal kunne finne gode eksempler, nyttige lenker og annen dokumentasjon om temaet på nettsiden til Rådgivningstjenesten. Rådgivningstjenesten for skoleanlegg har hatt oppgave med å framskaffe og samordne informasjon som er av relevans for arbeidet med gode skoleanlegg og som bidrar til å gi elever et godt læringsmiljø i tråd med § 9a i opplæringsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Rapporten er utarbeidet gjennom søk og gjennomgang av materiale på nett, en spørreundersøkelse til fylkesmannsembetene samt intervjuer med fire kommuner. Kommunene ble valgt ut på grunnlag av spørsmål til fylkesmannsembetene om hvilke kommuner i deres område som arbeider systematisk med godkjenning og miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Bildet: Illustrasjonsfoto (Foto: FLM.Udir.no)

Send oss en henvendelse