Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

25.04.2014

Barnehage- og skoleeiere har ansvaret for at alle barnehager og skoler har en godkjenning etter forskriften om miljørettet helsevern.  Kommunen er godkjenningsmyndighet. Våren 2014 oppdaterte Helsedirektoratet Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.Ny kunnskap om miljøfaktorenes påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, endringer i annen aktuell lovgivning (spesielt barnehageloven, opplæringsloven og tobakksskadeloven) og nye driftsformer, bygningstyper, mv, har skapt behov for en oppdatert, mer tidsmessig og målrettet veiledning til personell og myndigheter som arbeider i og med disse virksomhetene.

Veilederne beskriver en praksis eller fremgangsmåte som ifølge Helsedirektoratet vurderes som faglig forsvarlig. Den som velger løsninger som avviker fra veiledernes anbefalinger, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg i forbindelse med godkjenningsordningen.

Veilederne kan lastes ned her:

Send oss en henvendelse