Tilrettelegging for renhold

07.02.2012

For å oppnå rasjonelt renhold er det viktig at forholdene blir lagt vel til rette allerede under planleggingen av bygningen. Det er også viktig at bygningen blir jevnlig og godt vedlikeholdt. Omtrent halvparten av renholdskostnadene går med til renhold av gulv. Det er derfor viktig å velge gulvbelegg med omhu.


Bildet: God organisering av elevgarderobene danner et viktig grunnlag for et godt renhold (FLM Udir)

Plassering og utforming av innredning har betydning for hvor lett det er å komme til med rengjøring av bl.a. golvflater. Gjennomtenkte, gode løsninger for innredning er viktig.

Ved nybygg og ominnredning bør man sørge for en seksjonering av rommene slik at de yngste elevene får sine garderober, klasse- og eventuelt grupperom lagt sentralt rundt egne innganger. Man unngår dermed at sand som trekkes inn, spres over store områder. Samtidig får elevene en mer beskyttet tilvenning til skolelivet og blir skjermet fra de større barnas mer voldsomme lek. 

Skolen må venne elevene til at yttertøy og sko skal plasseres på skohyller og henges på knagger i garderoben og ikke brukes innendørs. Ved behovstilpasset renhold bør dessuten elevene rydde i klasserommet ved bl.a. å plassere stolene og sekkene sine på bordene til tidspunktet for rengjøring.