Behovstilpasset dagrenhold i renholdsteam

07.02.2012

Behovstilpasset dagrenhold i renholdsteam er blitt viktige stikkord for renhold av skoler. Dette skjer ved at renholderne på det enkelte anlegget er organisert i ansvarlige team som selv bestemmer hvordan renholdet skal legges opp og prioriteres fra dag til dag.


Man bruker ikke tid på å rengjøre rom som kanskje ikke har vært i bruk, eller bare har vært lite i bruk det siste døgnet. Man legger desto større vekt på å rengjøre områder som har vært hardt belastet. Renholderne vurderer det daglige renholdsbehovet med utgangspunkt i en instruks. Instruksen må klargjøre kvaliteten på renholdet.

Behovstilpasset renhold er meningsfullt arbeid fordi teamet har et selvstendig ansvar og selv styrer arbeidet gjennom sin leder. Arbeidet er ikke oppdelt i poster. Alle renholderne er solidarisk ansvarlige for resultatet i hele anlegget. Arbeidsdagen for renholderne kan starte noe før vanlig arbeidstid og slutte samtidig med, eventuelt litt senere enn normaldagen for anlegget. Arbeidsdagen for den enkelte renholder kan være en normal arbeidsdag eller en deltidsstilling.

Renhold på dagtid faller rimeligere enn om arbeidet blir gjort om kvelden. Grunnene til dette er flere:

  • Arbeidstiden er som regel fast og utnyttes fullt ut. Arbeidet får ikke preg av akkord.
  • Arbeidstiden kan starte før skolen/barnehagen begynner og vare lenger, f.eks. fra kl 7.00 til 17.00. De mest opptatte rommene rengjøres da utenom skoletiden.
  • Rommene vil dessuten stå ledig enkelte timer fordi elevene har undervisning i spesialrom, har matpauser osv.
  • Renholderne får normal arbeidstid, og godtgjørelse for ubekvem arbeidstid er uaktuelt.

Det er flere positive sider ved at renhold utføres på dagtid. - Renholderne blir lettere oppfattet av seg selv og av andre som en del av personalet. Respekten partene i mellom øker, og samarbeidet glir lettere. Misforståelser og eventuell misnøye avklares raskere og bedre.  Med renhold på dagtid er det også lettere å føre kontroll med renholdsarbeidet.Videre vil det motivere til bedre orden og ryddighet når man treffer de som rengjør rommene man bruker.

De aktuelle renholdsteamene må gjennomgå en solid opplæring i renhold generelt og i det renholdssystemet som er lagt opp for anlegget, inkludert oversikt over vanlig belastning på de enkelte rommene. Opplæringen følges opp jevnlig, gjerne med årlige seminarer hvor det blir gitt orientering om utviklingen i faget og hvor det på denne bakgrunn gis mulighet for å diskutere erfaringer fra de forskjellige renholdsenhetene. Det er viktig at renholderne føler seg godt oppdatert til enhver tid.

 

Send oss en henvendelse