Krafttak for et bedre miljø i skolen

08.12.2014

- Hva skal til for å få alle skolene godkjent?

Et landsomfattende kursprogram som tar sikte på å styrke det miljørettede helsevernet i skolen er kommet godt i gang i løpet av 2014. Det er Helsedirektoratet, sammen med Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet som har utarbeidet kursrekken og som står ansvarlig for gjennomføringen.


Bildet: illustrasjonsfoto

Hensikten med kursene er å bidra til styrking av skoleeiernes kompetanse omkring helsemessige forhold ved skolemiljøene. Utbedring av eksisterende bygningsmasse og øvrige forhold som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel er sentrale tema i kursene.

Invitasjon til kursene går ut gjennom Fylkesmennene og går først og fremst til kommunene og fylkeskommunene. Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet har allerede holdt slike kurs flere fylker, og nye kurs vil bli gjennomført i 2015. Tilbakemeldinger fra de gjennomførte kursene har vært gode, og har gitt føringer for den videre gjennomføring av kursene.

Relaterte publiseringer på nettet:

Send oss en henvendelse