Inneklima og faglig utbytte

10.11.2015

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gjennomført en analyse av sammenhengen mellom elevers opplevelse av inneklima og faglig utbytte i grunnskolen.  Analysen er basert på skoleelevers besvarelser på DCUMs elekstroniske spørreverktøy "Termometeret". Her er det utarbeidet egne spørreskjema for elever på 0.-3. trinn, og for 4.-10. trinn.Rapporten gjennomgår først elevenes opplevelse av inneklimaet, og deretter analyseres sammenhengen mellom inneklima som et samlet fenomen i forhold til forskjellige variabler av betydning for elevenes opplevelser av deres faglige utbytte i skolen. Rapporten inneholder også et tillegg hvor elevenes opplevelse av støy og faglighet analyseres som et eksempel på hvordan et inneklimaparameter har betydning for elevenes undervisnings- og læringsmiljø.

I følge rapporten tyder besvarelsene på at det er en klar sammenheng mellom elevenes oppfattelse av inneklima og det faglige utbytte i læringsmiljøet.

Hent rapporten som pdf-fil her: 

Under: Forsidebilde "Indeklima og fagligt udbytte" (www.dcum.dk)

Send oss en henvendelse