En lysende fremtid for alle?

02.12.2015

Arkitektur N (7-2015) inneholder  en forskningsartikkel av Leif Houck og Nina Huynh der de presenterer resultater fra en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående.


Bildet: Illustrasjonsfoto framside ArkitekturN nr. 7, 2015 (ArkitekturN)

Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck til Arkitektur N. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en omfattende datainnsamling som ble gjennomført som grunnlag for en masteroppgave av Nina Huynh  (Huynh 2015).

Undersøkelsen tar for seg spørsmålet om det eksisterer kvalitetsforskjeller mellom arealene for yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram. Huynh har tatt utgangspunkt i å måle fysiske bygningsmessige parametere hvor forskning har vist at det er en direkte sammenheng mellom fysisk utforming og elevenes prestasjonsutvikling: dagslys, utsyn og romform.

Undersøkelsen og artikkelen konkluderer med at det er et utbredt fenomen at det eksisterer kvalitetsforskjeller mellom de arealene som tilbys ulike elevgrupper i den videregående skolen. Mangel på dagslys og tilgang til utsyn påvirker et betydelig antall elever i yrkesfaglig opplæring.
På bakgrunn av funnene konkluderer Houck og Huynh med at elevene på yrkesfag i snitt har det 16% dårligere enn elevene på studieforberedende fag, sett i forhold til den tiden som tilbringes i rom med en akseptabel rom score.

Houck og Huyhn mener at det er en viktig oppgave å utjevne ulikhetene, og sikre gode undervisningsarealer for alle elever i fremtidige skoleprosjekter.


Leif Houck, arkitekt MNAL, 1. am. ved NMBU og partner i Spinn arkitekter
Nina Huynh, MSC i byggeteknikk og arkitektur, og er prosjektingeniør i HENT asEngelsk sammendrag av artikkelen:

A bright future for everyone? 
A comparative study of teaching spaces for vocational and academic study programmes.