Bruk av transparente glassvegger i skoler

05.01.2015

Amanda Høysæter ferdigstilte i 2014 sin masteroppgave ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Denne masteroppgaven handler om bruk av transparente glassvegger i skoler, og hva elever synes om dette.  Studien er gjennomført ved Frogn videregående skole.Metoder som er benyttet i studien er spørreundersøkelse, intervju og observasjon.

Hovedresultater (fra studiens sammendrag, s. III) :

Fra intervjuene kommer det frem at elever og lærer er mer fornøyd med Frogns åpenhet, enn ved tidligere skoler de har erfaring fra. Det kommer likevel frem at de til tider synes det kan være ubehagelig å være synlig for andre, og enkelte av elevene ønsker mer privatliv. Når elevene ser ut av glasset er det fordi de er nysgjerrige på det som skjer utenfor, sliter med konsentrasjonen i timen eller ønsker et avbrekk. Fra undersøkelsen kommer det imidlertid frem at egneskyldte forstyrrelser som pc/mobil eller andre elever i klasserommet forstyrrer mer enn det som skjer utenfor.

Et av hovedmålene med transparente glassvegger er i henhold til flere arkitekter og pedagoger, som Karin Buvik og Birgit Cold, at det skal inspirere til læring. Resultatene viser at selv om elevene ved Frogn ser inn til andre elever, synes de verken det er spennende eller inspirerende. Elevene har god kontakt på tvers av studieretningene, men er selv usikre på om det kan ha med glassveggene å gjøre. Det kommer frem at elevene ikke ser så ofte inn til elever på andre studier. Dette kan ha en sammenheng med hvordan skolen er bygd opp og at elever på studiespesialiserende utgjør den største elevmassen. Elevene føler derimot at glasset gir dem bedre innsyn i hva andre klasser holder på med.

Glassvegger kan være så mangt og i studiet har det blitt prøvd å kategorisere dette. Det varierer hva som er suksessfaktorer både i forhold til hvilken undervisningsform som foregår,og i forhold til hva lærere og elev ønsker. Det ideelle klasserommet bør ha mulighet for både å skjermes og åpnes opp, alt etter hva man ønsker. Bruk av glass fører til mange positive sider, men kan også føre til noen negative. Ut fra studiet vil det derfor anbefales å bruke glass videre, men med forbehold.

Last ned masteroppgaven her (pdf):

 

Bildet under: Transparent vegg mellom realfagsrom og fellesareal ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik (FLM Udir).

Send oss en henvendelse