Peter Barrett presenterer HEAD-prosjektet

31.08.2015

Like før sommerferien arrangerte Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø et miniseminar om sammenheng mellom fysisk læringsmiljø og elevenes læring. Foredragsholder på miniseminaret var professor Peter Barrett fra Salford University, Manchester (UK). Foredraget og et videopresentasjon der Peter Barrett forteller om sine forskningsresultater er nå tilgjengelig.


Professor Barrett har fra 2012 til 2015 ledet et omfattende forskningsprosjekt, Holistic Evidence and Design (HEAD), om skolebygningens påvirkning på elevens læring. Prosjektet er nå avsluttet og har fått stor oppmerksomhet.  Vi presenterte prosjektet her på nettsidene våre tidlig i vår.

Gode klasserom fremmer elevenes læringsutbytte!

I forbindelse med miniseminaret intervjuet vi professor Barett om forskningsprosjektet og om konklusjonene de kom frem til. Intervjuet er lagt ut i filmversjon på Youtube. En redigert utgave av foredraget er også lagt ut.

Her er lenker til filmene:

Intervju med Peter Barrett: https://www.youtube.com/watch?v=uRI-nLDqCec

Foredraget: https://www.youtube.com/watch?v=keFTHOhQXRY

 

Bildet: Peter Barrett besøkte Oslo og presenterte sine funn i forskningsprosjektet Holistic Evidence and Design (HEAD)