Hovedforedragsholder på årets konferanse

18.08.2014

Hannah von Ahlefeld (bildet) fra OECD/CELE skal være hovedforedragsholder på den nasjonale barnehage- og skoleanleggkonferansen som avholdes i Bergen 24.-25. september 2014.
Tittelen på foredraget er " Designing for Better Outcomes: International perspectives on innovation and evaluation of learning environments".Litt om Hannah von Ahlefeld: 

Hannah von Ahlefeld has been an analyst at the OECD Centre for Effective Learning Environments (CELE) since 2003. She is responsible for numerous international projects relating to innovation and evaluation of learning environments. Hannah previously worked as a statistician, author, and publications and network co-ordinator on OECD’s “Education at a Glance” publication and Programme for International Student Assessment (PISA). Born in Australia and a qualified secondary school teacher, she has a strong academic and research background in education and the social sciences.

Hannah von Ahlefeld holder sitt foredrag i første del av konferansen, onsdag 24. september.

Bildet: Hannah von Ahlefeld (OECD CELE)