Takk for i år!

26.09.2014

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerte 24. og 25. september den årlige, nasjonale konferansen om barnehage - og skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Bergen med 250 deltagere og hadde tittelen "Fremtidsrettede læringsarenaer".Rådgivingstjenesten retter en stor takk til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som vertskap for konferansen.
Foredragene fra konferansen er publisert her. Foredrag som eventuelt mangler blir publisert fortløpende.

Hovedforedrag


Endring februar 2016:
Etter omleggingen av våre nettsider i februar 2016, er foredragene ikke lengre tilgjengelige for nedlasting her. Ta gjerne kontakt med oss i Rådgivningstjenesten dersom du ønsker tilgang til noen av foredragene.

Under: Befaringsskole under konferansen 2014; Amalie Skram vgs (Hordaland fylkeskommune)