Fremtidsrettede læringsarenaer

17.06.2014

PROGRAMMET ER KLART

Konferanse om barnehage- og skoleanlegg i Bergen 24.-25. september 

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerer i år den nasjonale konferansen om barnehage og skoleanlegg 24. og 25. september i Bergen.  Rådgivningstjenesten har samarbeidet med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om å sette sammen programmet for konferansen.Påmeldingsfrist er 8. september.