Tilrettelegging av det fysiske læringsmiljøet for elever med store funksjonsnedsettelser

06.01.2015

Statped Sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker, har utarbeidet et hefte der de presenterer «Læringslandskapet». Læringslandskapet er et besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming.


 

Læringslandskapet tar utgangspunkt i at læringsmiljøet skal tilpasses elever med andre forutsetninger når det gjelder å fatte og forstå, bevege seg og sanse det som skjer. Læringslandskapet består av 11 rom, og er en arena for inspirasjon og diskusjon av tema knyttet til læring og utfoldelse for mennesker med multifunksjonshemming.

Statped Sørøst har laget et hefte der de i korte trekk presenterer de 1 rommene i læringslandskapet. I presentasjonen heter det blant annet at:

«Læringslandskapet er en samling eksempler på pedago­giske tilrettelagte miljøer og læremidler. Det er bygget opp for å inspirere og støtte fag­folk i barnehager og skoler. En overordnet hensikt med læringslandskapet er å legge til rette for gode måter å være sammen på».­

Heftet med informasjon om læringslandskapet kan lastes ned her:

Turid Horgen, Ena Caterina Heimdahl og Bente Nielsen (2013) har skrevet en artikkel om Læringslandskapet og hva man bør tenke på når det gjelder tilrettelegging av det fysiske miljøet for elever med omfattende funksjonsnedsettelser /multifunskjonshemning. Artikkelen er publisert i tidsskriftet "Psykologi i kommunen" og kan lastes ned HER

Under: Illustrasjonsfoto fra Læringslandskapet (Statped Sørøst)

Send oss en henvendelse