Skolemiljø som fremmer fysisk aktivitet

05.01.2015

Fysisk aktivitet har vært et viktig satsingsområde i norsk skole de senere år. Flere nye studier peker på viktigheten av å skape et godt fysisk miljø i skolen, med fasiliteter inne og ute, som legger til rette for at barn og unge kan være i fysisk aktivitet når de er på skolen.Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har nylig presentert resultater fra nyere amerikansk og norsk forskning på betydningen av skolens fasiliteter for å fremme fysisk aktivitet.

Artikkel om forskningsresultatene kan leses her:

Bildet under: Illustrasjonsfoto fra www.mhfa.no 

Send oss en henvendelse