Doktoravhandling om barnehagens rom

01.02.2016

I en fersk doktoravhandling har førstelektor Solveig Nordtømme forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker barnas lek og danning. Solveig Nordtømme presenterte hovedtrekkene i doktorgradsstudiene sine på rådgivningstjenestens årlige konferanse for fysisk læringsmiljø da den ble arrangert i Tønsberg i høst. Funnene hun har gjort i sine undersøkelser blir nå presentert som en del av hennes doktorgradsavhandling På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet, som hun forsvarte på Høgskolen i Sørøst-Norge 25. januar.

I avhandlingen rettes oppmerksomheten mot barns lek i rom, kroker og hjørner i barnehagen, og hvordan bord, stoler, lekemateriell og fargestifter – det som omtales som materialitet – inngår i et samspill som har betydning for barnas lek og lekemuligheter. Utgangspunktet for dette fokuset er en nysgjerrighet på hvordan barn bruker rom og hvordan rommene og materialiteten settes i spill av barna i lek, og hvordan barns levde lekeerfaringer skaper stemninger og blir viktige bidrag i barns danningsprosesser.” (Fra avhandlingens sammendrag)

Når Nordtømme beskriver de ulike rommene i barnehagen buker hun begrepene hovedrom, mellomrom og bakrom. Hun fant at rom og utstyr i stor grad var tilrettelagt for skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna, mens leker og materiell ofte var plassert slik at det var vanskelig tilgjengelig for de yngste barna.
Gjennom studien ønsker hun å løfte fram barns kompetanser og meningsskaping i deres lekeerfaringer.

"Denne studien på vei mot en rom(s)lig pedagogikk utgjør et kunnskapsbidrag som gjennom fortolkning søker å løfte fram barns kompetanser og meningsskaping i deres lekeerfaringer. Betegnelsen rom(s)lig uttrykker at pedagogikken skapes og virkeliggjøres i samspillet mellom mennesker, rom og materialitet med en åpen innstilling til barns måter å skape mening gjennom å gjøre og leke" (Fra avhandlingens sammendrag).
 

Solveig Nordtømme (utklipp: www.usn.no)

Høgskolen i Sørøst -Norge har intervjuet Solveig Nordtømme om doktoravhandlingen og om funnene hun har gjort gjennom arbeidet med denne. Artikkelen kan leses her: Rom for lek (nettsiden åpnes i nytt vindu).

På vei mot en rom(s)lig pedagogikk:
En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet

Bildet under: - mellomrommene blir små soner som beskytter den pågående leken! (Illustrasjonsfoto)

Send oss en henvendelse