Søreide skole, Bergen

07.07.2015

Søreide skole er en barneskole som ligger på Søreide i Ytrebygda bydel. Skolen åpnet i januar 2014. Bygget er finansiert som et Offentlig privat samarbeid (OPS). 


Korte fakta:

  • Skolenavn: Søreide skole
  • Adresse: Ytrebygdsveien 20, 5895 Bergen
  • Nettsider: Soreide-skole
  • Skoletype: barneskole (1-7)
  • Dimensjonert elevtall: 600
  • Ferdigstilt: 2014
  • Bruttoareal: 8.400 kvm
  • Arkitekt og LARK: Aspan Viak AS

Skolen er bygget og eiet av Skanska, tegnet av Asplan Viak og leid av Bergen kommune. Nye Søreide skole er et prosjekt med høyt fokus på miljø og energi. Arkitektur og materialbruk skal fronte utvidet bruk av tre. Søreide skole har energiklasse Passivhus og er bygget i tre, bortsett fra underetasjen som er i miljøbetong.

Skolen har normalkapasitet på 600 elever og har integrert flerbrukshall (håndballhallstørrelse). Søreide skole har en rolle som et lokalsenter og nærmiljøanlegg.

Skolen er et pilotprosjekt for Bergen kommune i «Fremtidens byer
– Tid for tre».

 

Inngangsparti

Skolens ene hovedinngang leder inn i et stort og åpent ankomstareal med full takhøyde for begge etasjene. Skolen er laget meget kompakt for å innestå for harde energikrav som passivhus. Dette gjør at den også er lett å orientere seg i. Den store allmenningen er skolens hjerte og her «møtes alle veier». Skolen har flere desentraliserte innganger.

Generelle læringsarealer

Skolens læringsarealer er fleksibelt utformet for å kunne møte varierte undervisningsformer nå og i fremtiden. Klassetrinnene har egne fargekoder og har hjemmeareal som er dimensjonert for 90 elever. Hjemmearealene for 1. – 4. klasse er lokalisert i første etasje, mens hjemmearealene for 5. – 7. klasse  er lokalisert i andre etasje. SFO er lokalisert i tilknytning til hjemmearealene for 1. – 4. klasse.

Spesialiserte læringsarealer

I underetasjen finner du spesialrom som forskning- og forsøksrom, formingsverksted og flerbrukshallen med garderober. I hovedetasjen finner du mat og helse som har fire arbeidsstasjoner med plass til fire elever på hver. I andre etasje ligger musikk, dans og drama.

Fellesområder

Skolens bibliotek ligger i andre etasje. Skolen har to auditorier, lokalisert i første og andre etasje. Skolen har en flerbrukshall med for håndballhallstørrelse (internasjonale mål). Hallen kan deles i tre ved hjelp av skillevegger, og ligger i sammenheng med skolen. Idrettsarealene har store glassvinduer ut til hovedinngangen. Dette gjør det mulig for forbipasserende å få et innblikk i gymaktivitetene.


Filmpresentasjon av skolebygget: