Thor Heyerdahl videregående skole

05.06.2014

Thor Heyerdahl vgs. er bygget på et tidligere industri- og fabrikkområde. Det har imidlertid vært skole her fra midten av forrige århundre. For arkitektene fikk dette møtet mellom nytt og gammelt en klar synergieffekt: et område som skulle sprudle av liv! Utgangspunktet for strategien var først og fremst en generell opprydding og omstrukturering av området. 


Korte fakta:

 • Navn: Thor Heyerdahl videregående skole 
 • Adresse: Hoffs gate 6, 3262 Larvik
 • Skoletype: Videregående skole, kombinert
 • Ferdigstilt: 2009
 • Bruttoareal:
  34.300 kvm (skolebygg 27 600kvm) 
 • Arkitekt: 
  Schmidt, Hammer & Lassen architects
 • Landskapsarkitekt: 
  SLA landskabsarkitekter

Anlegget inneholder:

 • 210 undervisningsrom
 • Multiarena med 6 treningsaler, 3200 seter
 • Kantine med 800 plasser
 • Restaurant Tigris og kaffebar
 • 3000 m2 verkstedsslokaler
 • Verkstedgård
 • Produksjonskjøkken 370 m2
 • 3 auditorier fra 45-190 personer
 • 300 læringsrom
 • Scene med lyd og lysrigg
 • Eget treningssenter
 • Kommunal helsestasjon

For å skape dynamikk og gi grobunn for det uformelle møtet, er skolens hovedflyt organisert rundt husets hjerte – atriet. Omkring dette panoptiske himmelrommet beveger man seg i en spiralbevegelse rundt – og opp i etasjene. Bygningens enkle rotasjonsprinsipp bidrar til variasjon i utsikt og ulik romopplevelser.

Skolens rotasjonsprinsipp skaper en rekke ”fingre” som stråler ut fra skolens episenter – atriet. Mot nord-øst og syd-vest oppstår det romligheter med stor takhøyde. Her er skolens fellesfasiliteter med høy bruksfrekvens som kantine, mediatek og auditorier, samt verkstedene plassert. Disse høye rommene har en visuell forbindelse med hverandre diagonalt. Mot nord-vest og sør-øst oppstår det flater med ”normal” romhøyde. Arbeidsplassene møbleres omkring forskjellige mindre romstørrelser som møterom, grupperom og lignende. Disse rommene har en lavere takhøyde.

Inngangsparti

Man ankommer skolen via hovedinngangen til skolens myldrende torg. Kantinen er plassert i det rommet mot sørvest med dobbelt høyde. På den andre siden ligger fag- og hjemmebaser. Det store kjøkkenet ligger i direkte tilknytning til kantinen, og kan innlemmes ved spesielle arrangementer og lignende. På torget finner man også de primære fellesfunksjonene som auditorium, scene og black-box. Stort sett alle brukere vil i løpet av dagen passere gjennom torget eller komme der for å benytte seg av dets tilbud. Husets sentrum – det store atrium – åpner seg fra torget. Man kan på den måten få en hurtig oversikt over hele husets organisering og oppdeling fra torget.

Hjemmeområder/ generelle læringsarealer 

Hver base har følgende struktur:

 • Grupperom 6-8 pers
 • Undervisningsrom 16-32 pers
 • Arbeidssoner 30-70 plasser
 • Stort undervisningsrom 64 pers


Spesialutstyrte -/ fellesarealer

 • Auditorier 50 plasser
 • Auditorium 192 plasser
 • Laboratorier: fysikk, kjemi, biologi
 • Naturfagrom
 • Lyd- og tv studioer
 • Mediaverksted
 • Atelier: design og foto
 • Treningssenter, treningsaler
 • Snoezelen rom
 • Testlab fysiske tester
 • Sengerom
 • Kjøkken
 • Øvingsrom musikk
 • Monteringsverksted elektro
 • Bilverksted, anleggsmaskiner
 • Maskineringsverksted
 • Sveiseverksted
 • Bygghall
 • Snekker- og murerverksted
 • Spinningsal, treningsaler
 • Apparatrom

"Tunge" verksteder og haller er plassert i skolebyggets første etasje, med direkte utgang til utearealet for byggetrening.

Personalarealer og skoleledelse

Lærernes arbeidsplasser er organisert i desentraliserte teamrom. Ledelsen og administrasjon sitter i landskap med nærliggende møte- og samtalerom.

 

 


 

Historisk bakgrunn

Thor Heyerdahl videregående skole har sin historie helt tilbake til 1800-tallet, gjennom Larvik Høyere skole, og til etablering av Larvik gymnas i 1964. De flyttet da over i en ny murbygning i Ahlefeldts gate 6, og Vestfold fylkeskommune overtok driften av all videregående opplæring. I nyere tid var det fire videregående skoler i Larvik: I tillegg til Larvik Gymnas var det Larvik handelsskole (senere Farris vgs.), Larvik Yrkesskole (senere Kilden vgs.) og Vestfold fylkes husflidskole (senere Gloppe vgs.). Fra 2004 ble disse skolene slått sammen til en enhet, under navnet Thor Heyerdahl videregående skole. I 2009 sto et nytt skolebygg ferdig.