Ullern videregående skole

30.10.2015

Ullern videregående skole holder til i de første to etasjene i nye Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI).  I resten av bygget er Kreftregisteret, ulike avdelinger ved Oslo universitetssykehus samt Oslo Cancer Cluster Inkubator og en rekke bedrifter som utvikler innovativ kreftbehandling. Den nye skolen ligger omtrent på samme sted som den som ble revet i mai 2012. Nye Ullern vgs er et OPS-samarbeid. 


Korte fakta:

 • Navn: Ullern videregående skole 
 • Adresse: Ullernchaussèen 66, 0379 Oslo
 • Skoletype: Videregående skole
 • Dimensjonerenede elevtall:  900
 • Ferdigstilt: 2015
 • Bruttoareal:  OCCI 36.000 kvm
  Ullern vgs har 12.000kvm
 • Arkitekt: DARK Arkitekter
  (i samarbeid med Arkitektpartner)

Bildet over: Ullern videregående skole (Foto: www.bygg.no)

Skolen tilbyr følgende utdanningsprogram: studiespesialisering, media og kommunikasjon, helse og oppvekst og elektrofag. I tillegg har skolen en tilrettelagt avdeling for arbeidslivstrening. Det skolefaglige samarbeidet med aktører som skolen deler bygget med, er synlig gjennom blant annet utplassering, fellesprosjekter, foredrag og kompetanseutvikling for lærerne. Det er sambruk av fellesarealer som kantine, auditorium og flerbrukshall.

Et særtrekk ved skolens arealer er en åpen og transparent utforming, med store vinduer som sørger for mye lys. Glassvegger og lyst interiør gir et ryddig og luftig inntrykk. Den transparente stilen skal bidra til å skape en fellesskapsfølelse og inkluderende sosial profil lærere og elever imellom.

Generelle læringsarealer

De generelle undervisningsarealene består av klasserom av relativt lik størrelse (60-70 m2), med tilgang til nærliggende grupperom. Det er glassfelt i dører og vegger mellom gangarealer og klasserom/grupperom.

Elevene har ikke faste klasserom. Læringsarealene er fordelt etter fag, og har fått tildelt navn deretter.

Spesialutstyrte læringsarealer

Helse og oppvekst

Helse – og oppvekstfag, inkl. helsefagarbeider, disponerer et kjøkken med fire kokesoner, en spisesone og et sengerom med to skyllerom for ren og uren sone. I direkte tilknytning til øvingsapoteket er det etablert et teoriareal for å enkelt kunne veksle mellom teori og praksis. Fra øvingsapoteket "Resepten" er det transparente vegger mot skolens foaljé.

Elektrofag
Elektrofag disponerer tre rom, hvorav ett kan romme 15 elever og de to andre kan romme opptil 30 elever. Pultene er satt sammen til et stort arbeidsbord og på den ene langsiden har de avlukker for øvingsarbeid.

Medier og kommunikasjon
Arealene til medier og kommunikasjon er plassert i nær avstand til skolens største auditorium. Scenen til auditoriet fungerer også som en Black Box, og herfra er det en dør direkte til lydstudio, fotostudio m.m.

Tilrettelagt avdeling for arbeidslivstrening
Elever som har tilbud om arbeidslivstrening disponerer et felles oppholdsrom, mindre grupperom og en treningsleilighet med liten kjøkkenkrok, soverom og bad. Det er en egen inngang til avdelingen.
På skolens hjemmesider kan man lese mer om tilbudet ved tilrettelagt avdeling (klikk på lenke).

Flerbrukshall
Skolen har egen flerbrukshall med internasjonale mål (håndballbane). Hallen kan deles i tre gymsaler og har en uttrekkbar tribune. Flerbrukshallen er et viktig bindeledd mellom kantine og bibliotek/mediatek. Ved behov kan hallen benyttes som storstue for store arrangementer eller konferanser. Ved å åpne arealet opp mot kantine og bibliotek kan man samle opp mot 900 personer her.

Realfagsrom
Det er spesialutstyrte arealer for de ulike realfagene. Disse ligger lokalisert samlet i en avdeling.

Fellesarealer
Skolens fellesarealer består av kantine, bibliotek, IKT- senter, auditorium og ulike sosiale vrimlearealer. Som nevnt over kan man ved behov åpne opp mellom flere av fellesarealene slik at man får tilgang til et strørre åpent areal.

Areal for ledelse og personal

Skolens resepsjon ligger i byggets andre etasje. Kontorer for ledelse og administrasjon er i tilknytning til resepsjonen.

Personalrommet er plassert i kjernen av bygget i andre etasje, med flere møterom i nærheten. Alle ansatte benytter samme personalrom.

Skolen har sentraliserte lærerarbeidsplasser, plassert langs en av kjerneaksene i bygget. Arbeidsplassene er fordelt i mindre arbeidsenheter, der hver arbeidsenhet består av et lite sosialt område med mindre arbeidsrom rundt. Lærere fra ulike utdanningsprogram sitter sammen, dette for å legge til rette for felleskap og samarbeid på tvers av utdanningsprogram.

Skolens uteområde 

Over flerbrukshallen er det anlagt et uteområde med benker. Det er lagt til rette for å løpe 60-meteren og spille bordtennis. Det finnes utgangsdører fra alle tre blokker til dette uteområdet.

Ullern vgs er også blitt presentert på Byggeindustriens nettsider (www.bygg.no).
Se presentasjonen her http://www.bygg.no/article/1246018

 


 

Ullern vgs, kort historikk:

Ullern videregående skole ble opprinnelig etablert som Bestum middelskole i 1898. I 1919 tok kommunen over driften av skolen og endret navnet til Ullern middelskole. I 1936 ble skolen utvidet til gymnas med egen gymnastikksal og nye tilbygg. I perioden 1969 til 1978 huset skolen ungdomstrinn, frem til de ble flyttet til Øraker skole.

Fra 2011 var Ullern vgs midlertidig lokalisert ved Christiania tekniske skole, men høsten 2015 kunne skolen flytte inn nye lokaler, samlokalisert med Oslo Cancer Cluster i Ullernchaussèen 66.