Konferanse 2016 i Sandnes

09.02.2016

Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler, skal i 2016 arrangeres i Sandnes i tidsrommet 27.-28. september. Vertskommuner for årets konferanse blir Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune.


I 2009 ble den nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø arrangert i Stavanger. Allerede den gang var det fokus på behov for nye skolebygg som følger av forventet folketallsøkning i regionen. I en av parallellsesjonene hadde Sandnes kommune et foredrag om hvordan de hadde jobbet med å ta vare på og videreutvilke eksisterende skoleanlegg, og om hvordan de ville løse utfordringer knyttet til stor befolkningsøkning kommende år.

Siden 2009 har Sandnes kommune gjennomført en rekke tiltak knyttet til kapasitet og fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler, og fremdeles planlegges det for videre vekst. Sandnes kommune er derfor en veldig spennende kommune å besøke for alle som er opptatt med og engasjert i tema knyttet til fysisk læringsmiljø.

Rogaland fylkeskommune har på samme måte som kommunene i Stavangerregionen opplevd stor økning i elevtallet de senere år. Under konferansen i 2009 fikk deltagerene mulighet til å besøke Jåttå videregående skole og Berland videregående skole som den gang begge nylig var tatt i bruk. I år skal vi bevege oss litt utenfor Stavanger sentrum, og besøke to andre videregående skoler som har kommet til i årene etter forrige konferanse. Nærmere info om befaringsskolene kommer her på nettsidene om kort tid.

Hovedforedragsholder

Hovedforedragsholder på årets konferanse er Danish Kurani. Kurani er en prisbelønnet arkitekt og urban-designer som har fokus rettet mot tiltak som kan bidra til å utvikle skolers fysiske læringsmiljø. Han har blant annet jobbet med utviklingsprogram innenfor grunnskole og høyere utdanning i USA,  Brasil og Australia.  

Danish Kurani har tidligere vært ansatt i flere større firma, men i 2013 grunnla han sitt nåværende firma;  Kurani

På nettsidene "KuraniDesigning spaces for learning" blir flere av Kuranis prosjekter presentert.

Besøk nettsidene her:  Kurani - Designing spaces for learning


  

Videre informasjon om konferansen i Sandnes

Informasjon om konferansen blir lagt ut her på nettsidene fortløpende. Det gjelder for eksempel programmet for konferansen, informasjon om påmelding, orientering om befaringsskoler og -barnehager, foredragsholdere, tema for parallellsesjoner m.m.