Ringshaug ungdomskole, Tønsberg

19.01.2015

Nye Ringshaug ungdomsskole sto ferdig i 2013 etter å ha blitt totalrehabilitert og ombygget. Skolen fremstår som en moderne skole med varierte og fleksible læringsarealer, og med utstrakt bruk av glass internt i anlegget for et åpent og transparent skolemiljø. Skolen er teamorganisert, og har dette skoleåret 230 elever og 33 ansatte.


Korte fakta:

  • Navn: Ringshaug ungdomsskole
  • Adresse: Rønningveien 18, 3153 Tolvsrød
  • Hjemmeside: ringshaugus.tbgskole.no
  • Dimensjonerende elevtall: 360
  • Ferdigstilt: 2013
  • Bruttoareal: 5.978 kvm
  • Arkitekt: Årstidene arkitekter AS

Det opprinnelige skolebygget ble reist på midten av 1970-tallet. Det bestod av to rektangulære volumer knyttet sammen av et lite mellombygg. I 2009 ble det vedtatt at skolen skulle bygges ut og totalrehabiliteres. Det gamle mellombygget ble revet og erstattet med et markant inngangsparti og bibliotek. Dette arealet fungerer nå som et naturlig sentrum i skolen. 

Generelle læringsarealer

Hvert trinn har sin base bestående av klasserom og grupperom av ulike størrelser samt garderobe- og toalettfasiliteter. I en base er det tre klasserom og to grupperom. Mellom to større klasserom ligger et mindre klasserom som kun har tilgang fra de to andre klasserommene. Grupperommene har også kun tilgang fra de store klasserommene, men det finnes i tillegg noen samtale-/grupperom som har inngang fra trafikkareal. Klasserommene er romslige og gjør det mulig for en variert undervisning med ulike møbleringer.

Det er variert bruk av glass i veggene i basene. Mellom undervisningsarealene er det utstrakt bruk av glass fra gulv til tak. Alle dører inn til klasserommene er av glass og har i tillegg et bredt glassfelt ved siden av. I veggene mellom klasserom og trafikkareal er det benyttet glassvinduer.

Spesialiserte læringsarealer

Kroppsøving
Skolen har en gymsal av basketballbanestørrelse og en svømmehall (12,5 x 10 meter basseng).

Mat og helse
Det er to kjøkken med fire kokesoner i hvert rom. I tilknytning til disse rommene er det et felles rom for bespisning og teoriundervisning.

Kunst og håndverk
Skolen har to verksteder for tekstil, maling og tegning med plass til 35elever i hvert rom, et trearbeidsverksted med sløyd- og arbeidsbenker med plass til 16 elever, samt et maskinrom.

Naturfagrom
I naturfaglabben er det demonstrasjonsbenk for lærer og 10 elevarbeidsbord med plass til 30 elever. Langs langveggene er det skap og benker med vask og avtrekk. I tilstøtende naturfagrom er det plass til 40 elever.

Musikk.
Skolen har også eget spesialutstyrt areal for undervisningen i musikk.

Fellesareal

Det første man møter når man kommer inn via skolens hovedinngang, er et stort amfi med plass til å samle hele skolen samtidig. Ved amfiet er det trapp og heis opp til andre etasje. Heisen stopper også i en mellometasje ved en avsats i det store amfiet, som skaper et godt areal for rullestol (se bilde i høyremarg).

I andre etasje er det et felles vrimleareal med ulike sittemuligheter (bildet til høyre). Her er det også et lite galleri som gir utsikt over amfiet, vrimlearealet og ned til "scenen" i første etasje. Som en åpen nisje i vrimlearealet, ligger skolens bibliotek som består av noen bokhyller på hjul.
Ved vrimlearealet er det også et rom med glass fra tak til gulv som skal benyttes for utstilling av bøker, elevarbeider mm.

Skolen har et stort auditorium med plass til cirka 120 personer. Auditoriet kan deles i to med skillevegg.

Elever og ansatte har tilgang til  to datarom med 30 stasjonære datamaskiner i det ene rommet og 20 i det andre.

Skolen har et rom med kantinedisk for utlevering av frukt og melk, eventuelt salg av kald mat og drikke. Rommet ligger i tilknytning til arealene for mat og helse.

Personalarealer

Personalarealene ligger samlet i bygningens andre etasje. Lærerne sitter i teamrom, og det er fire lærerarbeidsplasser per rom. Personalet disponerer tre grupperom. Ansatte i administrasjon og ledelse sitter i egne kontorer.

I personalrommet er det god plass til å samle alle ansatte på en gang. Kjøkkenet er lagt i en åpen nisje til personalrommet.

 

Uteområde

Store deler av skolens uteområde er asfaltert ut mot skogen. Brede, blå striper bryter i asfalten. Foran skolens hovedinngang i øst, er det en idrettsbane for ulike sportsaktiviteter.

Skolen har et utendørs amfi som er lagt ved musikkrommet og naturfagrommet. Begge rom har direkte utgang til amfiet.

I utkanten av skoletomten er det 85 p-plasser og tre HC-plasser som benyttes av både skolen og barnehagen ved siden av. Parkeringsarealet er tilrettelagt for av- og påstigning.