Barnehager

Under denne kategorien presenteres et utvalg nyere barnehager. Hovedmomentene  presentasjonene er leke- og oppholdsareal, garderober, toalett og stellerom, personalfunksjoner og utearealet.

17.06.2019

Kistefossdammen barnehage åpnet i mai 2017, og har 6 avdelinger med totalt ca. 100 barn og 30 ansatte. «Liten og viktigst» er et overordnet motto for barnehagen. Barnehagen skal utstråle en god atmosfære og det fysiske miljøet i barnehagen skal understøtte og bidra til målsettingen om et helhetlig læringssyn.

06.03.2018

Bråtejordet barnehage i Skedsmo kommune ble åpnet 1. august 2016. Barnehagen er en kommunal barnehage med åtte avdelinger fordelt på fire avdelinger for barn fra 0-3 år og fire avdelinger for barn fra 3-6 år.

16.01.2018

Tienbråten Barnehage åpnet i desember 2015. Barnehagen er en kommunal barnehage i Fet kommune med 9 avdelinger og plass til 138 barn. Stor grad av brukermedvirkning har ført til at arkitektoniske og pedagogiske kvaliteter møtes.

08.11.2017

Margarinfabrikken er Nordens største barnehage og rommer omtrent 500 barn i alderen 10 mnd til 6 år. Den gamle margarinfabrikken på Bjølsen i Oslo ble ombygget til en moderne barnehage i 2010. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

13.03.2017

Øya barnehage i Trondheim stod ferdig og innflyttingsklar i februar 2016. Barnehagen som er dimensjonert for åtte baser og maksimalt 136 barn, er oppført med passivhusstandard.

30.10.2016

Fagerborg menighetsbarnehage er en arkitektonisk perle som ble tegnet av arkitekten Reiulf Ramstad i 2010. Barnehagen har senere mottatt “Oslo bys arkitekturpris” og "Sundtprisen" for sin utforming. Kristne grunnverdier som omsorg, likeverd, respekt, toleranse og tilgivelse ønsker de skal prege samspillet i barnehagen. 

13.09.2016

Haukåsen friluftsbarnehage ble åpnet og tatt i bruk høsten 2013. Barnehagen har en tydelig miljøprofil og ligger idyllisk til i Trondheim vest, med kort avstand til Haukvatnet og Lianvannet. Totalarealet er på ca 950m2, fordelt på to plan.

06.09.2016

Håja barnehage ligger fint til øverst oppe på Fuglenes i Hammerfest med god utsikt mot Håja, derav navnet. Barnehagen ble startet opp i 1978, men i 2014 flyttet den inn i nye lokaler og ble samtidig slått sammen med naboen Fuglenesfjellet barnehage.

07.06.2016

Sørbø-barnehagene består av to bygg som drives i det daglige hver for seg.   Sørbø Sør åpnet høsten 2014, og har 6 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Sørbø Nord åpnet høsten 2015, og har 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Tilsammen er det 155 barn i barnehagen og  40 ansatte, inkludert lærling og støttepersonell.

31.05.2016

Almeskogen Steinerbarnehage er innredet og fargesatt etter Steinerpedagogiske verdier og prinsipper. Den er lokalisert med nærhet til Steinerskolen på Jar og Grav gård. Barnehagen ble ferdigstilt og klar for innflytting august 2015 og har kapasitet til 54 barn.

18.05.2015

Fjellhaug friluftsbarnehage åpnet i 2009 og drives etter en avdelingsløs modell med aldersblandet gruppeinndeling. Barnehagen har friluftsliv som sitt grunnfundament, hvor det vektlegges allsidig aktivitet der barna får erfaringer og opplevelser med naturen som læringsarena. 

06.06.2014

Langhus barnehage ligger i Ski kommune. Barnehagebygget stod ferdig på senhøsten 2013, og ble tatt i bruk 18. januar 2013. Barnehagen er bygget som en "pustende" barnahage i massivtre som gir god luftkvalitet innendørs.

25.03.2014

Barneslottet Barnehage er en basebarnehage som ble åpnet etter rehabilitering av Dr. Dedichensvei 22a, i 2011. Det er 162 barn som er fordelt på 11 baser og 40 ansatte og det er tilbud til barn fra 1-6 år.