Barneskoler

Under denne kategorien presenteres grunnskoler for elever på 1. - 7. trinn (6-12 år). Hovedmomentene i en presentasjon av et skoleanlegg er hjemmeområder/generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer (verksted, lab, kjøkken, kroppsøving mm), fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

Mange ny skoleanlegg samlokaliseres i dag med andre kommunale funksjoner som idrettshaller, kulturhus, helsestasjon eller barnehager. I slike tilfeller er det også forsøkt å beskrive hvordan de ulike enhetene har sambruk om arealer, og eventuelle spesielle utfordringer/løsninger dette gir. 

30.05.2018

Nordkisa skole ligger i tettstedet Nordkisa i Ullensaker kommune. Skolen er en 2 parallell 1-7 skole dimensjonert for 250 elever, med flerbrukshall knyttet til skolen. Skolen med flerbrukshallen fungerer som et nærmiljøanlegg med aktiviteter etter skolens åpningstid.

06.11.2017

Brynseng skole ble åpnet til skolestart 2017. Skolen er tegnet av HRTB Arkitekter as MNAL. Skolen vil ha plass til 840 elever fra 1. til 7. trinn. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

14.09.2017

Sædalen skole er en kommunal barneskole beliggende i Fana bydel i Bergen. Skolen ble bygget i to trinn. Første del av skolen sto ferdig i 2010, mens andre byggetrinn ble avsluttet i 2012. Skolen er bygget over tre plan på grunn av terrengforholdene.

22.09.2016

Nye Landås skole stod ferdig til skolestart høsten 2016, og er bygget på tomta som gamle Landås skole lå på. Skolen har passivhusstandard og er dimensjonert for 450 elever. 

19.09.2016

Raumyr skole har passivhusstandard og er bygd med det bærekraftige trematerialet kebony. Skolebygningen er plassert nord på tomten slik at rikelig med sollys kommer inn. Skolen er bygget for tre parallelle klasser per trinn, med mulighet for utbygging til fire paralleller. 

01.09.2016

Vadsø barneskole stod ferdig i 2015 og ble offisielt åpnet i januar 2016. Bygget er på ett plan og er tegnet av Jostein Rønsen Arkitekter AS. Skolen har 453 elever, men har kapasitet til å ta i mot opp mot 600 elever. Bruttoarealet er 7300m2..

02.06.2016

Nesøya barneskole i Bærum sto ferdig høsten 2015 og er tegnet av Link Arkitektur. I dag går det 475 elever på skolen, men den er dimensjonert for 580. Bruttoareal er 11.000m2. 

06.05.2016

Hegg skole i Lier kommune stod ferdig høsten 2015, på samme tomt som gamle Hegg skole tidligere lå. Den treparallelle barneskolen er dimensjonert for 588 elever, og er samlokalisert med flerbrukshall og Lier kulturscene. 

23.03.2016

Skadberg skole er barneskole (1-7) som ligger i Sola kommune like utenfor Stavanger. Skolen ble tatt i bruk i 2012 og har omkring 500 elever og 70 ansatte. Skolen er tegnet av Arkipartner.

04.03.2016

Torvastad skole og kultursenter ble tatt i bruk høsten 2015 og erstattet da de to skolene Håland og Hauge helt nord på Karmøy i Rogaland. Den nye to-parallelle barneskolen er dimensjonert for 350 elever fra 1. - 7. klassetrinn, og skolen har i dag omkring 40 ansatte. 

29.10.2015

Ulsmåg skole i Bergen kommune kunne høsten 2015 ta i bruk sitt nye skolebygg. Det gamle skolebygget fra 1971 ble revet, og et nytt skolebygg med kapasitet til 600 elever ble reist på den samme tomten. 

07.07.2015

Søreide skole er en barneskole som ligger på Søreide i Ytrebygda bydel. Skolen åpnet i januar 2014. Bygget er finansiert som et Offentlig privat samarbeid (OPS). 

05.03.2015

Nye Teie skole stod ferdig høsten 2012 som en moderne 1-7 skole. Barneskolen overtok de gamle lokalene til Teigar ungdomsskole, og før innflytting ble eksisterende bygg totalrehabilitert og utvidet med et tilliggende nybygg. Bygget fordeler seg over to plan og er tegnet av Spir Arkitekter AS.