Bygg i bruk

På disse sidene ønsker vi å vise praktiske eksempler på måter ulike rom  i barnehager, grunnskoler og videregående skoler blir tatt i bruk. Det kan være alt fra midlertidige prosjeter til permanente løsninger. Vi tar gjerne i mot tips og idéer til tema og enkeltprosjekter som kan vises frem på sidene her. Bruk gjerne kontaktfeltet i høyremarg for å tipse oss.

25.10.2019

Marie Bitsch er lærer på Lackarebäcksskolan i Mölndal (Sverige). Hun har lyttet til elevene sine og latt dem være med å utvikle det fysisk læringsmiljøet i klasserommet sitt.

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

07.12.2018

Hvilke forventninger blir vi møtt med i det vi går inn i et rom, og hvilke forventninger bærer vi selv med oss i det vi går inn i et rom? Winie Ricken er opptatt av at rommet må fortelle oss som brukere noe om hva man kan gjøre her, eller om hva det er forventet at man skal gjøre her.

11.11.2018

Sædalen skole er en barenskole beliggende i Fana bydel i Bergen kommune. Skolen er bygget med åpne og fleksible trinnarealer. Nå har skolen laget en film som viser hvordan noe av læringsarbeidet kan foregå i en åpen skole.

02.10.2018

Siste utgave av danske "Magasinet om læring" har hovedtema "Klasseværelset i forandring". 

19.09.2018

Nudging handler om å ta i bruk små, uformelle virkemidler for å påvirke menneskers adferd i en bestemt retning, uten at man fratar dem valgmuligheter.

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.

03.10.2017

Utdanningsdirektoratet fått utarbeidet fler korte filmsnutter og annet støttemateriell til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Støttemateriellet er frivillig å bruke.

28.09.2017

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere har fått utarbeidet en ny serie med filmer som omhandler inneklima i barnehager. 

15.03.2017

Arbeid mot mobbing i skolen har hatt høy prioritert på alle nivåer i skolesystemet her til lands i senere tiår, fra klassenivå til storting og regjering, men lite fokus har vært rettet mot tiltak i det fysiske miljøet som kan bidra til et bedre psykososialt skolemiljø. 

10.02.2017

Lene Kobbernagel jobber som kommunikasjonsrådgiver med fokus på kropp og rom. Hun er også mor for en gutt som går i andre klasse, og for en tid siden ble det kalt inn til foreldremøte på skolen. Bakgrunnen for innkallelsen var for mye bråk og uro i klassen.

08.02.2017

På Skadberg skole i Sola kommune starter de i disse dager opp med leseuker. 5c er godt forberedt til leseaksjonen og har allerede gjort klar flere lesekroker i klasserommet.

23.08.2016

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere (deriblant Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø) laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

22.03.2016

På Bjerkreim barneskole i Rogaland bruker elevene i 5., 6. og 7. klasse terapiball i stedet for stol. Resultatet er elever med sterkere rygg og bedre balanse, og fornøyde lærere, elever og fysioterapeuter.