Byggeprosjekter

Dette området tar for seg ulike trinn og faser i planleggingsfasen for nye barnehage- og skoleanlegg. Området er delt inn i følgende delemner:

 

Under: Illustrasjonsfoto. Fra rehabilitering og utvidelse av Stangeland ungdomsskole, Karmøy kommune (FLM Udir)