Finansiering

Innholdet som finnes under dette menyvalget er relatert til den finansiering av barnehage- og skoleprosjekter.

Rentekompensasjon for skoleanlegg

(06.01.2014)
Husbanken administrerer ordningen om rentekompensasjon. Informasjon om ordningen, samt søknadsskjemaer om prosjektgodkjenning og utbetaling kan hentes på www.husbanken.no.

Finansieringsmodeller

(24.01.2012)
De offentlige skoleanleggene i Norge eies som regel av den kommunen eller det fylket som driver skolen. I de senere år har det også dukket opp andre eierskapsmodeller, f.eks. private aktører som bygger og leier ut skolelokaler til kommunen.

 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

(11.05.2015)
Et vesentlig bidrag til utbygging av idrettsanlegg har siden 1948 vært fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping A/S. Pengene blir forvaltet gjennom Kulturdepartementet som med hjemmel i Kgl. res av 3. april 1987, bemyndiget fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

12.05.2017

Ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, ble det i fjor sommer levert inn en masteroppgave som tar for seg effekten av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) i skole over tid. Oppgavens konklusjon er basert på casestudier med dokumentstudier og intervjuer, litteraturstudier og spørreundersøkelser.