Innearealer

Om byggene er små eller store, nye eller gamle - de fysiske omgivelsene gir muligheter og begrensninger. Sidene under dette temaet legger vekt på å vise gode eksempler på hvordans bygningenes ulike arealer kan utformes for å gi et stimulerende miljø for læring og samhandling. Selv om de fleste sidene viser nyere og planlagte bygninger er det også presentert eksempler på ombygging og tilpasning av eldre bygninger.

Ytterligere informasjon om universell utforming i innemiljøet finnes under Universell utforming.

11.11.2015

Overskriften er hentet fra en artikkel i magasinet Vetuva 2015. Artikkelen inngår i en serie om gode og praktiske eksempler på bruk av barnehagens fysiske omgivelser, som kan inspirere og motivere ansatte i norske barnehager.

21.10.2015

Dårlige toalettforhold for elever i grunnskoler og videregående skoler har over lang tid vært en gjenganger i media. I perioden 2007-2011 var spørsmål omkring det fysiske skolemiljøet en del av elevundersøkelsen, og elevenes toalettforhold kom dårligst ut alle årene det ble spurt om fysiske forhold. 

01.09.2015

Hvilke type idrettsareal bør man velge for en ny skole, og hvor store arealer har man behov for i ulike skoleslag? Denne artikkelen omhandler beregning av behov for og tilgang til arealer for kroppsøving og fysisk aktivitet i grunnskolen.

06.01.2015

Statped Sørøst, avdeling for sammensatte lærevansker, har utarbeidet et hefte der de presenterer «Læringslandskapet». Læringslandskapet er et besøkstilbud for skole og barnehageansatte som arbeider med mennesker med multifunksjonshemming.

26.05.2014

Julie Norsted avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved universitetet i Oslo våren 2013. Mastergradsavhandlingen handler om samspillet mellom skolens fysiske utforming og læreres undervisning. Det er gjennomført individuelle intervjuer med fire lærere og en rektor om hvordan de erfarer at skolens fysiske utforming påvirker undervisning og læring. Alle informantene jobber og har sin skolehverdag i et fleksibelt skolebygg, også kalt baseskole.

16.01.2012

Hovedfokuset i denne artikkelen er på de undervisningsarealene i skolebygget som er generelle i utformingen og som fungerer som hjemmeområde. Med hjemmeområde menes et avgrenset areal i skolebygget som disponeres fast av en elevgruppe. 

<<  <   Side 2 av 2

 

Send oss en henvendelse