OECD CELE

Centre for Effective Learning Environments (CELE), 

CELE er en forkortelse for Centre for Effective Learning Environments. Hovedformålet med CELE er å fremme internasjonalt samarbeid og utvikling i forhold til å skape gode og fremtidsrettede læringsmiljøer, som igjen vil bidra til å fremme gode læringsprosesser og styrke læringsutbytte.

Norge har deltatt i CELE-nettverket siden 2015. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har det faglige og administrative ansvaret for medlemsskapet. Skoleeierne er representert gjennom KS.

Nyheter og informasjon fra CELE vil i hovedsak bli presentert og publisert her på nettsidene for fysisk læringsmiljø.

Lenke til nettsider her: OECD CELE   

07.10.2015


OECD, ved Centre for Effective Learning Environments (CELE) og den europeiske investeringsbanken (EIB), opprettet i 2011 en database for presentasjon av eksemplariske skole- og universitetsanlegg.

<<  <   Side 2 av 2

 Forkortelsen OECD står for Organisation for Economic Co-operation and Development (På norsk:  Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). 

 

   

CELE er en forkortelse for Centre for Effective Learning Environments.
Norsk medlemskap siden 2015.