Nyheter

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 

24.08.2017

I Finland pågår for tiden et av Europas mest ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas i bruk.

08.08.2017

Det Italienske utdanningsministeriet MIUR var i mai 2017 vertskap for en internasjonal konferanse med tittelen «Space for Learning: Bridging innovation and safety in school buildings». Konferansen ble arrangert i samarbeid med OECD og samlet omkring 120 deltager, her i blant 20 internasjonale eksperter på fysisk læringsmiljø.

30.06.2017

Inspirerende uteområder for ungdommer må inneholde mer enn bare skaterampe, fotballbane og monofunksjonelle apparater. Slåtthaug skole og Bergen kommune engasjerte ekstern bistand til prosessarbeid om planlegging for opprusting av uteområdet.

27.06.2017

Vigdis Steinarsdottir Rishaug hevder i sin masteroppgave at uterom planlegges og tilrettelegges ut fra gutters behov og aktivitetsmønstre. Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar.

23.06.2017

Nederland har en sterk "bottom-up"-kultur innenfor skole og utdanningssystemet. Skoler har stor autonomi i forhold til å planlegge sine utdanningsprogrammer og i å utforme skolebygg. Involvering av skoleledelse, lærere, elever, foreldre og samarbeidspartnere regnes som en selvfølge.

09.06.2017

Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den femtende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Årets konferanse arrangeres i Trondheim, 24.-25. oktober.

09.06.2017

Høsten 2016 presenterte Helsedirektoratet nye anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler. Helsedirektoratet har utarbeidet denne anbefalingen for å medvirke til at alle barn får et godt inneklima i barnehager og skoler.

09.06.2017

Høsten 2016 ble nye nasjonale læreplaner for grunnskoleutdanning innført i Finland. I forbindelse med implementeringen av læreplanen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen

19.05.2017

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. En orientering om tilskuddsordningen er nå sendt ut til alle landets kommuner.

12.05.2017

Ved NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport, ble det i fjor sommer levert inn en masteroppgave som tar for seg effekten av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) i skole over tid. Oppgavens konklusjon er basert på casestudier med dokumentstudier og intervjuer, litteraturstudier og spørreundersøkelser. 

15.03.2017

Arbeid mot mobbing i skolen har hatt høy prioritert på alle nivåer i skolesystemet her til lands i senere tiår, fra klassenivå til storting og regjering, men lite fokus har vært rettet mot tiltak i det fysiske miljøet som kan bidra til et bedre psykososialt skolemiljø miljø. 

14.03.2017

Nye studier viser klar sammenheng mellom bygningsmessig standard og elevenes læringsutbytte. Velholdte skolebygg gir bedre trivsel og økt læringsutbytte.

14.03.2017

Lang tids sykefravær kan føre til redusert læringsutbytte for elever. I tillegg opplever mange elever at de blir satt utenfor det sosiale fellesskapet når de er lenge borte fra skolen. Nå kan roboten AV1 hjelpe langtidssyke elever.

10.02.2017

Lene Kobbernagel jobber som kommunikasjonsrådgiver med fokus på kropp og rom. Hun er også mor for en gutt som går i andre klasse, og for en tid siden ble det kalt inn til foreldremøte på skolen. Bakgrunnen for innkallelsen var for mye bråk og uro i klassen.

<<  <   Side 2 av 6   >  >>

Send oss en henvendelse