Nyheter

15.03.2017

Arbeid mot mobbing i skolen har hatt høy prioritert på alle nivåer i skolesystemet her til lands i senere tiår, fra klassenivå til storting og regjering, men lite fokus har vært rettet mot tiltak i det fysiske miljøet som kan bidra til et bedre psykososialt skolemiljø miljø. 

14.03.2017

Nye studier viser klar sammenheng mellom bygningsmessig standard og elevenes læringsutbytte. Velholdte skolebygg gir bedre trivsel og økt læringsutbytte.

14.03.2017

Lang tids sykefravær kan føre til redusert læringsutbytte for elever. I tillegg opplever mange elever at de blir satt utenfor det sosiale fellesskapet når de er lenge borte fra skolen. Nå kan roboten AV1 hjelpe langtidssyke elever.

10.02.2017

Lene Kobbernagel jobber som kommunikasjonsrådgiver med fokus på kropp og rom. Hun er også mor for en gutt som går i andre klasse, og for en tid siden ble det kalt inn til foreldremøte på skolen. Bakgrunnen for innkallelsen var for mye bråk og uro i klassen.

08.02.2017

På Skadberg skole i Sola kommune starter de i disse dager opp med leseuker. 5c er godt forberedt til leseaksjonen og har allerede gjort klar flere lesekroker i klasserommet.

24.01.2017

Den årlige nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager 2017 skal arrangeres i Trondheim i tidsrommet 24.-25. oktober. Vertskommuner for årets konferanse blir Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

24.01.2017

Via vår Twitterkonto kommenterer og deler vi mange artikler om fysisk læringsmiljø fra inn- og utland. Her følger et sammendrag av en artikkel som ble publisert på nettsiden Gettingsmart.com i desember 2016.

18.11.2016

"The end of Traditional Classrooms" var tittelen på hovedforedraget som Danish Kurani holdt under årets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø. Kurani er arkitekt og urban-designer med fokus rettet mot skole og opplæring, - og tiltak som kan bidra til å utvikle skolers fysiske læringsmiljø. 

14.11.2016

I forrige uke gjennomførte OECD sitt 4. møte for National Experts on Effective Learning Environments. New Zealand Ministry of Education var vertskap for konferansen som ble gjennomført i Auckland. Konferansedeltagerne besøkte flere skoler under oppholdet, blant annet i Christchurch som bare få dager etter ble rammet av et kraftig jordskjelv.

09.11.2016

Barnehagebygg er ikke som andre bygg. Dagens barnehager er gjerne lekne og har arkitektur som både utfordrer og tilrettelegger for barnas behov. Slik har det ikke alltid vært.

28.10.2016

Katrine Winger Husebye avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2016. Formålet med hennes masteroppgave er å settes fokus på og skape diskusjon rundt skolearkitektur, og i hvilke grad omgivelsene undervisningen og opplæringen foregår i har innvirkning på undervisning, læring og miljø.

18.10.2016

Lorraine Maxwell, førsteamanuensis ved Cornell University (USA), har sett på statistikk fra 236 skoler i New York, og mener å ha funnet ut hvordan dårlige vedlikeholdte skolebygg kan føre til høyere fravær og dårligere prøveresultater.

30.09.2016

Takk til alle som var til stede i Sandnes 27. og 28. september og bidro under årets konferanse for fysisk læringsmiljø. Samlet var det nær 200 påmeldte deltagere og omkring 30 bidragsytere til konferansen. I tillegg hadde vi god hjelp fra ledelse og ansatte rundt på barnehagene og skolene vi besøkte, og fra personalet på konferansehotellet.

22.09.2016

Nye Landås skole i Bergen ble åpnet og tatt i bruk høsten 2016. Skolebygget er tegnet av arkitektfirmaet Lund og Laastad arkitekter AS. Den kunstneriske utsmykningen av bygget er det gatekunstneren Nimi som har stått for.

13.09.2016

Den årlige nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø arrangeres i år i Sandnes, 27.-28. Påmeldingsfristen gikk ut mandag 12. september, og både plenumsforelesninger og parallellsesjoner er i ferd med å fylles opp. 

<<  <   Side 2 av 5   >  >>

Send oss en henvendelse