Nyheter

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

27.05.2019

Bjørn Bolstad, FIKS/ UiO - tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum kommune er hovedtaler på årets konferanse om fysisk læringsmiljø. Tittelen på foredraget er «Bygg for en moderne skole».

12.04.2019

Tidligere i år inviterte Kunnskapsdepartementet og Statsbygg ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

11.04.2019

Ny rapport fra Europarådets Utviklingsbank.

08.04.2019

Nye Knarvik barneskole i Lindås kommune nord for Bergen åpner i mai 2019, men allerede en måned før bygget skal tas i bruk er uteområdet gjort tilgjengelig for store og små i nærmiljøet.

08.04.2019

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka av Hilde Dehnæs Hogsnes, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.

21.03.2019

Målet om full barnehagedekning satte i gang en massiv utbygging av barnehageplasser. I Trondheim, i 2008, drøftet barnehageeiere, styrere og ansatte spørsmålet; - Hvordan skape en barnehage som gir alle barn mulighet til å medvirke, nysgjerrige og utforskende sammen med andre barn?  Dette ble starten på utviklingsprosjektet BARN&Rom  - 1000 spørsmål».

16.03.2019

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. Men i mellomtiden går elevene på en gammel skole som blir mer og mer nedslitt, i flere år. Hva skjer med inneklimaet da?

06.03.2019

Et nytt og innholdsrikt nyhetsbrev fra OECD ELE (Effective Learning Environments) ble sent ut i forrige uke. Gjennom nyhetsbrevet informerer OECD ELE om aktiviteter, publikasjoner, forskning og hendelser knyttet til fysisk læringsmiljø.

21.02.2019

Årets konferanse for fysisk læringsmiljø blir den 17. i rekken, men det er første gang konferansen er lagt til Drammen.

22.01.2019

Med begeistring kan vi i FLM.Udir.no melde at Utdanningsdirektoratet i 2018 har tatt initiativ til et Nordisk samarbeidsprosjekt om fysisk læringsmiljø i lærerutdanningene.  

10.01.2019

Masteroppgave (2018) fra Johanne Pedersen Tvedt om hvordan rom for kunst og håndverk utformes i ungdomsskolen.

10.01.2019

På forsommeren 2018 publiserte Bufdir «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. 

10.01.2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserte i 2018 «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. På oppdrag fra Bufdir har Oslo Economics og Vista Utredning gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der den samfunnsøkonomiske nytten av å realisere veikartet fremkommer.

02.01.2019

"Acoustics for Effective Learning Spaces", - dette er tittelen på foredraget som Mai-Britt Beldam holdt i plenum på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Filmopptak og lysbildene fra foredraget er nå tilgjengelig.

<<  <   Side 2 av 9   >  >>

Send oss en henvendelse