Nyheter

06.06.2018

Fredag 15. juni lanserer OECD evalueringsprogrammet  "OECD School User Survey". Presentasjonen kan følges live via streaming.

02.05.2018

Gystadmarka ungdomsskole ble tatt i bruk første mandag i februar 2018. Skolebygget som er dimensjonert for 750 elever, strekker seg over 4 etasjer og er på totalt 9000 m2.

23.04.2018

Universell Utforming AS inviterer til seminar om universell utforming av skoleanlegg, 8. mai i Oslo.

06.03.2018

Vi er stolte og glade for å ønske Peter C Lippman velkommen som vår hovedtaler på konferansen for fysisk læringsmiljø i 2018. I de siste 25 årene har arkitekt Peter C. Lippman, forsket, skrevet, utformet og skapt aktivitetsbaserte læringsmiljøer for fremtiden.

05.03.2018

- Hva kan skolen eller barnehagen selv gjøre for å forbedre inneklima?

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.

12.02.2018

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober, nærmere bestemt ved Thon Hotel Olso Airport. Vertskommuner for årets konferanse blir Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. 

09.02.2018

I en dansk forskningsstudie har Marie Martinussen og Pernille Clausen Nymand sett på relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø i klasserom for barneskolen.  Analysen viser hvordan det fysiske miljøet virker inn på undervisningspraksisen blant annet ved en forskyvning av autoritetsrelasjonen mellom elev og lærer.

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.

22.12.2017

Fagpersoner innenfor fukt- og råteproblematikk mener at nye norske bygninger ikke tåler vær og vind like godt som eldre bygninger, og at enkelte nybygg kan begynne å råtne allerede etter tre til fem år.

27.11.2017

Årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager ble gjennomført 24.-25. oktober i Trondheim. Det ble gjort filmopptak under flere av foredragene, og disse filmene er nå tilgjengelig på rådgivningstjenestens Youtube-kanal.

27.11.2017

I forrige uke ble regjeringen, KRF og Venstre enige om forslag til statsbudsjett for 2018 hvor det legges opp til  å innføre en ny norm for hvor mange elever det kan være pr. lærere i grunnskolen. 

20.11.2017

Kunsterne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim brukte skoleanleggets miljøprofil som tema da de skulle utsmykke Brynseng skole. Resultatet er blitt et veggmaleri over 9 etasjer i 2 trappeløp.

25.10.2017

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Trondheim, og de omkring 270 bidragsyterne og deltagerne har tatt farvel med konferansehotellet. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

<<  <   Side 2 av 7   >  >>

Send oss en henvendelse