Nyheter

25.10.2017

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Trondheim, og de omkring 270 bidragsyterne og deltagerne har tatt farvel med konferansehotellet. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

28.09.2017

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere har fått utarbeidet en ny serie med filmer som omhandler inneklima i barnehager. 

11.09.2017

Med formål om å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi er det de siste årene etablert mer enn 30 Newton-rom rundt om i landet. Newton-rommene er tilpasset praktisk realfagsundervisning gjennom spennende innredning og topp moderne, teknisk utstyr. 

08.09.2017

-  Refleksjon rundt ny rammeplan og personalets oppdrag 

Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 

24.08.2017

I Finland pågår for tiden et av Europas mest ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas i bruk.

08.08.2017

Det Italienske utdanningsministeriet MIUR var i mai 2017 vertskap for en internasjonal konferanse med tittelen «Space for Learning: Bridging innovation and safety in school buildings». Konferansen ble arrangert i samarbeid med OECD og samlet omkring 120 deltager, her i blant 20 internasjonale eksperter på fysisk læringsmiljø.

30.06.2017

Inspirerende uteområder for ungdommer må inneholde mer enn bare skaterampe, fotballbane og monofunksjonelle apparater. Slåtthaug skole og Bergen kommune engasjerte ekstern bistand til prosessarbeid om planlegging for opprusting av uteområdet.

27.06.2017

Vigdis Steinarsdottir Rishaug hevder i sin masteroppgave at uterom planlegges og tilrettelegges ut fra gutters behov og aktivitetsmønstre. Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar.

23.06.2017

Nederland har en sterk "bottom-up"-kultur innenfor skole og utdanningssystemet. Skoler har stor autonomi i forhold til å planlegge sine utdanningsprogrammer og i å utforme skolebygg. Involvering av skoleledelse, lærere, elever, foreldre og samarbeidspartnere regnes som en selvfølge.

09.06.2017

Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den femtende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Årets konferanse arrangeres i Trondheim, 24.-25. oktober.

09.06.2017

Høsten 2016 presenterte Helsedirektoratet nye anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler. Helsedirektoratet har utarbeidet denne anbefalingen for å medvirke til at alle barn får et godt inneklima i barnehager og skoler.

09.06.2017

Høsten 2016 ble nye nasjonale læreplaner for grunnskoleutdanning innført i Finland. I forbindelse med implementeringen av læreplanen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen

19.05.2017

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. En orientering om tilskuddsordningen er nå sendt ut til alle landets kommuner.

<<  <   Side 2 av 6   >  >>

Send oss en henvendelse