Nyheter

31.08.2018

På månedens siste dag har vi i dag sendt ut nyhetsbrevet for august. Brevet sendes ut med epost til våre abonnenter, men det er også tilgjengelig her på nettsidene.

29.08.2018

Program for årets konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler 30.-31. oktober er nå klart. Det er nå også åpnet for påmelding til konferansen.

28.08.2018

Foredraget med Winie Ricken på årets konferanse har fått tittel Varierte læringsmiljøer. Her vil hun blant annet komme inn på ulike former for samspill mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver – på tvers av utdanningsinstitusjoner, både inne og ute. 

20.08.2018

OECD CELE sendte ut et nytt nyhetsbrev til medlemslandene nå i sommer. Nyhetsbrevet oppsummerer ulike aktiviteter fra halvåret som har gått og presenterer kommende aktiviterer.

17.08.2018

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i vår årlige konferanse om fysisk læringsmiljø. Som i tidligere år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole på konferansens første dag. 

17.08.2018

Til tross for at det var midt i sommerferien, åpnet tre Oslo-skoler i juli dørene for besøkende fra Ministry of Education på New Zealand.

12.06.2018

Jessheim videregående skole ble etablert i 1972. Etter årtusenskiftet var det klart at skolebygget ikke lenger tilfredsstilte tidens krav, og det ble vedtatt å bygge ny skole.

06.06.2018

Fredag 15. juni lanserer OECD evalueringsprogrammet  "OECD School User Survey". Presentasjonen kan følges live via streaming.

02.05.2018

Gystadmarka ungdomsskole ble tatt i bruk første mandag i februar 2018. Skolebygget som er dimensjonert for 750 elever, strekker seg over 4 etasjer og er på totalt 9000 m2.

23.04.2018

Universell Utforming AS inviterer til seminar om universell utforming av skoleanlegg, 8. mai i Oslo.

06.03.2018

Vi er stolte og glade for å ønske Peter C Lippman velkommen som vår hovedtaler på konferansen for fysisk læringsmiljø i 2018. I de siste 25 årene har arkitekt Peter C. Lippman, forsket, skrevet, utformet og skapt aktivitetsbaserte læringsmiljøer for fremtiden.

05.03.2018

- Hva kan skolen eller barnehagen selv gjøre for å forbedre inneklima?

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.

12.02.2018

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober, nærmere bestemt ved Thon Hotel Olso Airport. Vertskommuner for årets konferanse blir Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. 

09.02.2018

I en dansk forskningsstudie har Marie Martinussen og Pernille Clausen Nymand sett på relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø i klasserom for barneskolen.  Analysen viser hvordan det fysiske miljøet virker inn på undervisningspraksisen blant annet ved en forskyvning av autoritetsrelasjonen mellom elev og lærer.

<<  <   Side 2 av 7   >  >>

Send oss en henvendelse