Nyheter

23.02.2018

Skolens hjerte, eller skolens storstue blir de gjerne kalt. Store amfier med plass til store deler av, - eller hele skolen, er blitt ganske vanlig på nye skoler rundt om i hele landet. Håvard Wilson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (MMBU) byggteknikk og arkitektur, har skrevet masteroppgave om amfiene i skolen.

12.02.2018

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres ved Gardermoen i tidsrommet 30.-31. oktober, nærmere bestemt ved Thon Hotel Olso Airport. Vertskommuner for årets konferanse blir Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. 

09.02.2018

I en dansk forskningsstudie har Marie Martinussen og Pernille Clausen Nymand sett på relasjonen mellom lærer, elev og fysisk miljø i klasserom for barneskolen.  Analysen viser hvordan det fysiske miljøet virker inn på undervisningspraksisen blant annet ved en forskyvning av autoritetsrelasjonen mellom elev og lærer.

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.

22.12.2017

Fagpersoner innenfor fukt- og råteproblematikk mener at nye norske bygninger ikke tåler vær og vind like godt som eldre bygninger, og at enkelte nybygg kan begynne å råtne allerede etter tre til fem år.

27.11.2017

Årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager ble gjennomført 24.-25. oktober i Trondheim. Det ble gjort filmopptak under flere av foredragene, og disse filmene er nå tilgjengelig på rådgivningstjenestens Youtube-kanal.

27.11.2017

I forrige uke ble regjeringen, KRF og Venstre enige om forslag til statsbudsjett for 2018 hvor det legges opp til  å innføre en ny norm for hvor mange elever det kan være pr. lærere i grunnskolen. 

20.11.2017

Kunsterne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim brukte skoleanleggets miljøprofil som tema da de skulle utsmykke Brynseng skole. Resultatet er blitt et veggmaleri over 9 etasjer i 2 trappeløp.

25.10.2017

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Trondheim, og de omkring 270 bidragsyterne og deltagerne har tatt farvel med konferansehotellet. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

28.09.2017

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere har fått utarbeidet en ny serie med filmer som omhandler inneklima i barnehager. 

11.09.2017

Med formål om å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi er det de siste årene etablert mer enn 30 Newton-rom rundt om i landet. Newton-rommene er tilpasset praktisk realfagsundervisning gjennom spennende innredning og topp moderne, teknisk utstyr. 

08.09.2017

-  Refleksjon rundt ny rammeplan og personalets oppdrag 

Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 

24.08.2017

I Finland pågår for tiden et av Europas mest ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas i bruk.

<<  <   Side 2 av 6   >  >>

Send oss en henvendelse