Nyheter

03.09.2019

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger i disse dager frem en ny nasjonal bibliotekstrategi sammen. Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner.

02.09.2019

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt inkluderende.

12.08.2019

Danske Bodil Bøjer er i gang med en nærings-PhD (2016-2019) der hun undersøker forholdet mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk praksis i grunnskole og videregående skole. Bøjer vil lede workshopen under årets konferanse; Unlocking Learning Spaces.

09.08.2019

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i vår årlige konferanse om fysisk læringsmiljø. Som i tidligere år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole på konferansens første dag. 

27.06.2019

Mange skoler har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. NTNU og NAAF har nå gått sammen om et felles initiativ for å bidra til at ettersyn og vedlikehold kan gjennomføres med enkle midler for å oppnå helsemessing tilfredsstillende inneklima og bedre læringsmiljø.

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

27.05.2019

Bjørn Bolstad, FIKS/ UiO - tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum kommune er hovedtaler på årets konferanse om fysisk læringsmiljø. Tittelen på foredraget er «Bygg for en moderne skole».

12.04.2019

Tidligere i år inviterte Kunnskapsdepartementet og Statsbygg ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

11.04.2019

Ny rapport fra Europarådets Utviklingsbank.

08.04.2019

Nye Knarvik barneskole i Lindås kommune nord for Bergen åpner i mai 2019, men allerede en måned før bygget skal tas i bruk er uteområdet gjort tilgjengelig for store og små i nærmiljøet.

08.04.2019

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka av Hilde Dehnæs Hogsnes, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.

21.03.2019

Målet om full barnehagedekning satte i gang en massiv utbygging av barnehageplasser. I Trondheim, i 2008, drøftet barnehageeiere, styrere og ansatte spørsmålet; - Hvordan skape en barnehage som gir alle barn mulighet til å medvirke, nysgjerrige og utforskende sammen med andre barn?  Dette ble starten på utviklingsprosjektet BARN&Rom  - 1000 spørsmål».

16.03.2019

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. Men i mellomtiden går elevene på en gammel skole som blir mer og mer nedslitt, i flere år. Hva skjer med inneklimaet da?

06.03.2019

Et nytt og innholdsrikt nyhetsbrev fra OECD ELE (Effective Learning Environments) ble sent ut i forrige uke. Gjennom nyhetsbrevet informerer OECD ELE om aktiviteter, publikasjoner, forskning og hendelser knyttet til fysisk læringsmiljø.

21.02.2019

Årets konferanse for fysisk læringsmiljø blir den 17. i rekken, men det er første gang konferansen er lagt til Drammen.

<<  <   Side 2 av 9   >  >>