Nyheter

28.10.2016

Katrine Winger Husebye avsluttet sin masteroppgave i pedagogikk ved Universitetet i Oslo våren 2016. Formålet med hennes masteroppgave er å settes fokus på og skape diskusjon rundt skolearkitektur, og i hvilke grad omgivelsene undervisningen og opplæringen foregår i har innvirkning på undervisning, læring og miljø.

18.10.2016

Lorraine Maxwell, førsteamanuensis ved Cornell University (USA), har sett på statistikk fra 236 skoler i New York, og mener å ha funnet ut hvordan dårlige vedlikeholdte skolebygg kan føre til høyere fravær og dårligere prøveresultater.

30.09.2016

Takk til alle som var til stede i Sandnes 27. og 28. september og bidro under årets konferanse for fysisk læringsmiljø. Samlet var det nær 200 påmeldte deltagere og omkring 30 bidragsytere til konferansen. I tillegg hadde vi god hjelp fra ledelse og ansatte rundt på barnehagene og skolene vi besøkte, og fra personalet på konferansehotellet.

22.09.2016

Nye Landås skole i Bergen ble åpnet og tatt i bruk høsten 2016. Skolebygget er tegnet av arkitektfirmaet Lund og Laastad arkitekter AS. Den kunstneriske utsmykningen av bygget er det gatekunstneren Nimi som har stått for.

13.09.2016

Den årlige nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø arrangeres i år i Sandnes, 27.-28. Påmeldingsfristen gikk ut mandag 12. september, og både plenumsforelesninger og parallellsesjoner er i ferd med å fylles opp. 

12.09.2016

Årets Inneklimadag går av stabelen 27. oktober i Auditoriet i Helsedirektoratet i Oslo fra kl 09-16. Tema i år er barn og folkehelse, hva inneholder luften i barnehagen, fukt, lys og helse, systematisk Folkehelsearbeid med mer.

08.09.2016

I et nylig publisert innlegg på TEDx, snakker Danish Kurani om hvorfor det er viktig å tenke annerledes og nytt i forhold til hvordan vi planlegger og utformer skolens fysiske læringsmiljø. Kurani er hovedforedragsholder på årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø (Sandnes 27.-28. september)

25.08.2016

I forbindelse med skolestart har Trygg trafikk sammen blant annet Statens vegvesen, helsedirektoratet, UP med flere startet opp en landsoppfattende aksjon for tryggere skolevei. Aksjonen har fått navnet «Hjertesone, - tryggere skolevei».

23.08.2016

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere (deriblant Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø) laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

22.08.2016

Selv om mange skoler har et godt pedagogisk tilbud for elevene, klarer mange elever ikke å ta imot all hjelpen skolen tilbyr – fordi de ikke er klare for å lære. 

22.08.2016

De siste to årene har det i media vært mange oppslag om bombetrusler mot norske skoler.  Dette har, sammen med flere tragiske hendelser i våre naboland, ført til et økt fokus og oppmerksomhet rettet mot planlegging av sikkerhet og beredskap i norske skoler. 

14.06.2016

Stortinget har behandlet Proposisjon 72L "Endringar i opplæringslova" og har vedtatt å fjerne andre ledd i opplæringslovens §9-5 om anbefalt maksimal skolestørrelse. 

03.06.2016

Nå er det mulig å følge Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler på Twitter. Profilen har vært i drift en stund og mange har allerede sluttet seg til som følgere.

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

<<  <   Side 5 av 7   >  >>

Send oss en henvendelse