Nyheter

13.09.2016

Den årlige nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø arrangeres i år i Sandnes, 27.-28. Påmeldingsfristen gikk ut mandag 12. september, og både plenumsforelesninger og parallellsesjoner er i ferd med å fylles opp. 

12.09.2016

Årets Inneklimadag går av stabelen 27. oktober i Auditoriet i Helsedirektoratet i Oslo fra kl 09-16. Tema i år er barn og folkehelse, hva inneholder luften i barnehagen, fukt, lys og helse, systematisk Folkehelsearbeid med mer.

08.09.2016

I et nylig publisert innlegg på TEDx, snakker Danish Kurani om hvorfor det er viktig å tenke annerledes og nytt i forhold til hvordan vi planlegger og utformer skolens fysiske læringsmiljø. Kurani er hovedforedragsholder på årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø (Sandnes 27.-28. september)

25.08.2016

I forbindelse med skolestart har Trygg trafikk sammen blant annet Statens vegvesen, helsedirektoratet, UP med flere startet opp en landsoppfattende aksjon for tryggere skolevei. Aksjonen har fått navnet «Hjertesone, - tryggere skolevei».

23.08.2016

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere (deriblant Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø) laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

22.08.2016

Selv om mange skoler har et godt pedagogisk tilbud for elevene, klarer mange elever ikke å ta imot all hjelpen skolen tilbyr – fordi de ikke er klare for å lære. 

22.08.2016

De siste to årene har det i media vært mange oppslag om bombetrusler mot norske skoler.  Dette har, sammen med flere tragiske hendelser i våre naboland, ført til et økt fokus og oppmerksomhet rettet mot planlegging av sikkerhet og beredskap i norske skoler. 

14.06.2016

Stortinget har behandlet Proposisjon 72L "Endringar i opplæringslova" og har vedtatt å fjerne andre ledd i opplæringslovens §9-5 om anbefalt maksimal skolestørrelse. 

03.06.2016

Nå er det mulig å følge Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler på Twitter. Profilen har vært i drift en stund og mange har allerede sluttet seg til som følgere.

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

01.06.2016

Denne uken har vi lagt ut tre nye barnehage- og skole presentasjoner; Almeskogen steinerbarnehage og Nesøya skole i Bærum og Veitveit skole i Oslo.

25.05.2016

Vi har i dag gleden av å presentere programmet for Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø som i 2016 skal arrangeres i Sandnes. Samtidig er det nå åpnet for påmelding.

17.05.2016

I 2015 presenterte professor Peter Barrett forskningsrapporten «Clever Classrooms» der en av hovedkonklusjonene var at det fysiske læringsmiljøet kan forklare 16 % av variasjonen i elevenes læringsutvikling. I 2016 er det gjennomført en oppfølgingsstudie i Norge for å vurdere en mulig overførbarhet av resultatene fra hovedprosjektet.  

02.05.2016

Norsk Kommunalteknisk Forening har sammen med KLP skadeforsikring kåret Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016. Alle landets kommuner ble invitert til å delta i konkurransen. 

<<  <   Side 6 av 8   >  >>

Send oss en henvendelse