Nyheter

02.05.2016

Norsk Kommunalteknisk Forening har sammen med KLP skadeforsikring kåret Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016. Alle landets kommuner ble invitert til å delta i konkurransen. 

22.03.2016

På Bjerkreim barneskole i Rogaland bruker elevene i 5., 6. og 7. klasse terapiball i stedet for stol. Resultatet er elever med sterkere rygg og bedre balanse, og fornøyde lærere, elever og fysioterapeuter.

15.03.2016

"Rom til samarbeid har trange kår på de danske folkeskoler", slik lyder konklusjonen i en ny rapport basert på flere måneders observasjoner på skoler i Silkeborg Kommune. I fremtiden skal pedagogisk strategi og fysisk læringsmiljø gå hånd i hånd.

15.03.2016

Columbine Elementary i Boulder, Colorado er en tospråklig barneskole med fokus på det aktive og helhetlige barnet. Ulike elever krever ulike fysiske læringsmiljøer og derfor må både elever og lærere kunne ha valgmuligheter tilpasset spesifikke aktiviteter. Det fysiske læringsmiljøet har betydelig innvirkning på elevens læringsutbytte, både sosialt og faglig.

15.03.2016

New York city: EPIC high schools setter elevenes behov for varierte læringsrom i fokus. Resultatet er ulike rom tilpasset vidt forskjellige læringsmetoder, i tillegg til fleksible arealer for grupper og individuell oppfølging av elevene. Rommene er tilpasset skolens prosjektbaserte og tverrfaglige metoder for å forberede elevene til arbeidsliv og videre utdanning.

04.03.2016

Torvastad skole og kultursenter ble tatt i bruk høsten 2015 og erstattet da de to skolene Håland og Hauge helt nord på Karmøy i Rogaland. Den nye to-parallelle barneskolen er dimensjonert for 350 elever fra 1. - 7. klassetrinn, og skolen har i dag omkring 40 ansatte. 

24.02.2016

I Bergen kommune pågår i disse dager oppføringen av Nye Nattland oppveksttun. Oppveksttunet skal etterhvert huse elever fra Nattland og Hunstad skoler, barnehagebarn fra Pinnelien barnehage og lokaler for Statped Vest. 

09.02.2016

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg, kan i dag endelig presentere tjenestens nye nettider. 

09.02.2016

Utdanningsdirektoratets årlige nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler, skal i 2016 arrangeres i Sandnes i tidsrommet 27.-28. september. Vertskommuner for årets konferanse blir Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune.

01.02.2016

I en fersk doktoravhandling har førstelektor Solveig Nordtømme forsket på hvordan barnehagens rom og de gjenstandene som finnes der påvirker barnas lek og danning. 

29.01.2016


Spørsmålet over er hentet fra tittelen på en fersk forskningsrapport fra Fafo. Rapporten er et resultat av et prosjekt initiert av storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, og er utført av forskerne Beret Bråten, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten, samt forskningsassistent Ingrid Marie Hovdenak. Prosjektet «Har barn det bra i store barnehager?» startet opp i august 2014, og arbeidet ble sluttført i desember 2015.

 

07.01.2016

I desember avholdt Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø en minikonferanse om trygghet og sikkerhet i skolebygg.

02.12.2015

Arkitektur N (7-2015) inneholder  en forskningsartikkel av Leif Houck og Nina Huynh der de presenterer resultater fra en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående.

01.12.2015

 Ulsmåg skole i Bergen kommune kunne høsten 2015 ta i bruk sitt nye skolebygg. Det gamle skolebygget fra 1971 ble revet, og et nytt skolebygg med kapasitet til 600 elever ble reist på den samme tomten.

11.11.2015

Overskriften er hentet fra en artikkel i magasinet Vetuva 2015. Artikkelen inngår i en serie om gode og praktiske eksempler på bruk av barnehagens fysiske omgivelser, som kan inspirere og motivere ansatte i norske barnehager.

<<  <   Side 7 av 8   >  >>

Send oss en henvendelse