Nyheter

21.10.2015

Dårlige toalettforhold for elever i grunnskoler og videregående skoler har over lang tid vært en gjenganger i media. I perioden 2007-2011 var spørsmål omkring det fysiske skolemiljøet en del av elevundersøkelsen, og elevenes toalettforhold kom dårligst ut alle årene det ble spurt om fysiske forhold. 

08.10.2015

På vegne av Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø har Norconsult utarbeidet et notat som sammenligner arealnormer for tre skoleslag i kommunene Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Hensikten med notatet er å gi et sammenligningsgrunnlag ved planlegging av arealbehov for grunnskoler. 

07.10.2015


OECD, ved Centre for Effective Learning Environments (CELE) og den europeiske investeringsbanken (EIB), opprettet i 2011 en database for presentasjon av eksemplariske skole- og universitetsanlegg.

31.08.2015

Like før sommerferien arrangerte Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø et miniseminar om sammenheng mellom fysisk læringsmiljø og elevenes læring. Foredragsholder på miniseminaret var professor Peter Barrett fra Salford University, Manchester (UK). Foredraget og et videopresentasjon der Peter Barrett forteller om sine forskningsresultater er nå tilgjengelig.

27.04.2015

- argumenter for sentrumslokalisering

I denne artikkelen spør Lefdal hvorfor sentrum er et foretrukket lokaliseringsvalg, og hun undersøker hvilke argumenter som fremmes for sentrumslokalisering.

23.03.2015

En ny studie viser at barnehagebarn ikke er mer fysisk aktive ute enn inne. Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, høyskolelektor Hilde Nancy Skaug og førstelektor Heidi Osnes, har i sin forskning ikke funnet noen forskjell på intensiteten på inne- og utelek.

17.03.2015

Peter Barrett var hovedinnleder på Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om barnehage- og skoleanlegg i Oslo 2013. Han har fra 2012 til 2015 ledet et stort forskningsprosjekt, Holistic Evidence and Design (HEAD), om skolebygningens påvirkning på elevens læring. Prosjektet er nå avsluttet og har fått stor oppmerksomhet.

<<  <   Side 9 av 9

Send oss en henvendelse