Forskning og utredning

Her presenteres forskning og utredning relatert til fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Det er lagt ut rapporter og utredninger både fra inn- og utland, som bl.a. er relevant for å forstå hvordan barnehage- og skoleanlegg kan utformes og brukes for å fremme et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for barnehagebarn, elever, pedagoger og andre ansatte.

09.08.2013

Winie Ricken ved Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark, står bak dette forskningsprosjektet som omhandler samspillet mellom skolens fysiske rammer og pedagogiske praksis, samt hvilken betydning dette har for elevenes valgmuligheter. Valgmuligheter antas av Ricken å være vesentlig for utvikling av elevenes kompetanse til å ta vare på egen helse ("sundhed").

18.01.2010

Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og potensiale som det utvidede klasserommet; et sted for læring og utvikling. I 1999 gav Oslo kommune ved Utdanningsetaten, eller Skoleetaten som det dengang het, ut en idè og erfaringsrapport basert på programmet Forbedring av skolegårdene i Oslo.

<<  <   Side 3 av 3

Send oss en henvendelse