Innearealer

Om byggene er små eller store, nye eller gamle - de fysiske omgivelsene gir muligheter og begrensninger. Sidene under dette temaet legger vekt på å vise gode eksempler på hvordans bygningenes ulike arealer kan utformes for å gi et stimulerende miljø for læring og samhandling. Selv om de fleste sidene viser nyere og planlagte bygninger er det også presentert eksempler på ombygging og tilpasning av eldre bygninger.

Ytterligere informasjon om universell utforming i innemiljøet finnes under Universell utforming.

25.10.2019

Marie Bitsch er lærer på Lackarebäcksskolan i Mölndal (Sverige). Hun har lyttet til elevene sine og latt dem være med å utvikle det fysisk læringsmiljøet i klasserommet sitt.

03.09.2019

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger i disse dager frem en ny nasjonal bibliotekstrategi sammen. Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner.

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

22.01.2019

Med begeistring kan vi i FLM.Udir.no melde at Utdanningsdirektoratet i 2018 har tatt initiativ til et Nordisk samarbeidsprosjekt om fysisk læringsmiljø i lærerutdanningene.  

26.10.2018

Mandag 3. september ble nye Solberg skole i Ås kommune endelig offisielt åpnet, - til stor glede for elever, ansatte og nærmiljø.

02.01.2018

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Den nye planen har ikke et eget kapittel som beskriver barnehagens fysiske læringsmiljø, men beskrivelser som omhandler barnehagens fysiske miljø går igjen i flere kapitler. 

06.12.2017

Luhr skole (1-7) i Lørenskog kommune ble tatt i bruk høsten 2017. Skoleanlegget er utsmykket med kunst av Christian Montarou, Mona Brekke og Øyvind Torseter.

20.11.2017

Kunsterne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim brukte skoleanleggets miljøprofil som tema da de skulle utsmykke Brynseng skole. Resultatet er blitt et veggmaleri over 9 etasjer i 2 trappeløp.

03.10.2017

Utdanningsdirektoratet fått utarbeidet fler korte filmsnutter og annet støttemateriell til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Støttemateriellet er frivillig å bruke.

11.09.2017

Med formål om å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi er det de siste årene etablert mer enn 30 Newton-rom rundt om i landet. Newton-rommene er tilpasset praktisk realfagsundervisning gjennom spennende innredning og topp moderne, teknisk utstyr. 

24.01.2017

Via vår Twitterkonto kommenterer og deler vi mange artikler om fysisk læringsmiljø fra inn- og utland. Her følger et sammendrag av en artikkel som ble publisert på nettsiden Gettingsmart.com i desember 2016.

17.01.2017

Lærernes arbeidsplasser kan organiseres på ulike måter, - som enkeltkontor, felleskontor eller i kontorlandskap. Ved noen skoler er alle arbeidsplassene samlet og lokalisert i nærheten av ledelse og administrasjon, mens arbeidsplassene andre steder lokaliseres i forbindelse med elevenes trinnarealer.

22.09.2016

Nye Landås skole i Bergen ble åpnet og tatt i bruk høsten 2016. Skolebygget er tegnet av arkitektfirmaet Lund og Laastad arkitekter AS. Den kunstneriske utsmykningen av bygget er det gatekunstneren Nimi som har stått for.

19.08.2016

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheter til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna (Barnehagens formål og innhold kap.3)

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

Side 1 av 2   >  >>