Inneklima

I løpet av en vanlig skoledag oppholder vi oss innendørs ca. 90 % av tiden. Forurensingen i inneluften av kjemiske stoffer, gasser og mikroorganismer er som oftest langt større inne enn i uteluften.

09.06.2017

Høsten 2016 presenterte Helsedirektoratet nye anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler. Helsedirektoratet har utarbeidet denne anbefalingen for å medvirke til at alle barn får et godt inneklima i barnehager og skoler.

23.08.2016

Alle har hørt om inneklima, men det kan være vanskelig å forstå hva det egentlig er. Derfor har Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere (heriblant Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø) laget en serie med filmer som skal gjøre det litt enklere å forstå hva det faktisk innebærer.

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

12.01.2016

Tidsskriftet "Arbeidervern" som blir utgitt av Arbeidstilsynet har i siste nummer (nr. 6, 2015) flere artikler som omhandler inneklima i skoleanlegg.

10.11.2015

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gjennomført en analyse av sammenhengen mellom elevers opplevelse av inneklima og faglig utbytte i grunnskolen.  Analysen er basert på skoleelevers besvarelser på DCUMs elekstroniske spørreverktøy "Termometeret". Her er det utarbeidet egne spørreskjema for elever på 0.-3. trinn, og for 4.-10. trinn.

15.01.2015

Godt dagslys er et overordnet premiss for et godt skolebygg, og i artikkelen "Skolelys i mørke skoler?" (publisert i Arkitektur N - 2 /2013) presenteres dagslysstudien som arkitekt og forsker Leif Houck gjennomførte i 2012.