Inneklima og innemiljø

28.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utkast til ny forskrift på høring med frist 30.12.2019.

28.11.2019

Statens helsetilsyn har for 2019 gitt landets fylkesmenn i oppdrag å gjennomføre tilsyn med utvalgte kommuner og deres arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

28.11.2019

Gjennom prosjektet Verktøykasse for unge inneklimaforskere ønsker initiativtakerne SINTEF Byggforsk, Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) å engasjere elever i arbeidet med å sikre et godt inneklima i skolen.

27.06.2019

Mange skoler har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. NTNU og NAAF har nå gått sammen om et felles initiativ for å bidra til at ettersyn og vedlikehold kan gjennomføres med enkle midler for å oppnå helsemessing tilfredsstillende inneklima og bedre læringsmiljø.

16.03.2019

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. Men i mellomtiden går elevene på en gammel skole som blir mer og mer nedslitt, i flere år. Hva skjer med inneklimaet da?

26.03.2018

I en ny rapport undersøker DCUM (Dansk center for undervinsingsmiljø) hvordan Norge og Sverige arbeider med at sikre et godt inneklima på sine skoler.

13.02.2018

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel i barnehagen og i skolen - både for voksne og barn. Både befolkningsstudier og toksikologisk/biologisk forskning har vist at flere risikoforhold i inneklimasammenheng kan knyttes til uønskede helseeffekter.

31.01.2018

Verdens Helseorganisasjons har definert innemiljø gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø. Inneklimafaktorene har på hver sin måte betydning for hvordan den enkelte vil oppleve inneklima i bolig og bygg.

13.01.2018

Et godt renhold er viktig for inneklimaet og trivselen på skolen. Et godt renhold stiller krav til renholderne og renholdsmetodene som brukes. Et godt renhold stiller imidlertid også krav til ansatte og elever som gjennom sin bruk av byggene kan redusere behovet for renhold.

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 

13.08.2017

De tekniske anleggene i bygget omfatter normalt varmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg inklusive belysning, telefoni- og dataanlegg, drift- og sikringsanlegg (alarmanlegg, sprinkleranlegg) og transportanlegg som heis, rulletrapp etc.

09.06.2017

Høsten 2016 presenterte Helsedirektoratet nye anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler. Helsedirektoratet har utarbeidet denne anbefalingen for å medvirke til at alle barn får et godt inneklima i barnehager og skoler.

10.11.2015

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har gjennomført en analyse av sammenhengen mellom elevers opplevelse av inneklima og faglig utbytte i grunnskolen.  Analysen er basert på skoleelevers besvarelser på DCUMs elekstroniske spørreverktøy "Termometeret". Her er det utarbeidet egne spørreskjema for elever på 0.-3. trinn, og for 4.-10. trinn.