Kombinertskoler

Under denne kategorien presenteres kombinerte grunnskoler med barne- og ungdomsskole med elever på 1. - 10. trinn (6-15 år).  Hovedmomentene i en presentasjon av et skoleanlegg er hjemmeområder/generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer (verksted, lab, kjøkken, kroppsøving mm), fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

Mange nye skoleanlegg samlokaliseres i dag med andre kommunale funksjoner som idrettshaller, kulturhus, helsestasjon eller barnehager. I slike tilfeller er det også forsøkt å beskrive hvordan de ulike enhetene har sambruk om arealer, og eventuelle spesielle utfordringer/løsninger dette gir. 

05.11.2019

Glommasvingen skole i Sør-Odal kommune stod ferdig og ble tatt i bruk til skolestart høsten 2019, og er en 1-10 skole for alle elever i kommunen. Bruk av treverk er et gjennomgående tema i bygget, og gjenspeiler skolens beliggenhet i «de dype skoger» i innlandsfylket Hedmark.

08.01.2018

På halvøya Byneset vest for Trondheim er Spongdal skole 1-10 et naturlig midtpunkt i bygda. Skolen med tilhørende idrettshallen har et totalareal på 9500 m2 som fordeler seg delvis over to plan, med et idrettsareal som er senket ned en etasje. 

31.05.2016

Anlegget er bygget som et OPS-prosjekt, med Skanska SEU som byggherre og Skanska Norge AS som hovedentreprenør. Bestiller av byggeprosjektet er Utdanningsetaten i Oslo kommune.

28.10.2014

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen er Oslos første passivhusskole, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Et forbildeprosjekt har redusert klimagassutslipp og arkitektur av høy kvalitet.

16.08.2010

Rommen skole er, i tillegg til å være en grunnskole for 770 elever, også et nærmiljøsenter med bydelsbibliotek, kultursal og flerbrukshall som etter hvert forventes å få en identitetsskapende betydning for Rommen. Til tross for sitt omfattende innhold er anlegget godt tilpasset det parkmessige landskapet i øvre del av Groruddalen.