Kombinertskoler

Under denne kategorien presenteres kombinerte grunnskoler med barne- og ungdomsskole med elever på 1. - 10. trinn (6-15 år).  Hovedmomentene i en presentasjon av et skoleanlegg er hjemmeområder/generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer (verksted, lab, kjøkken, kroppsøving mm), fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

Mange nye skoleanlegg samlokaliseres i dag med andre kommunale funksjoner som idrettshaller, kulturhus, helsestasjon eller barnehager. I slike tilfeller er det også forsøkt å beskrive hvordan de ulike enhetene har sambruk om arealer, og eventuelle spesielle utfordringer/løsninger dette gir. 

31.05.2016

Anlegget er bygget som et OPS-prosjekt, med Skanska SEU som byggherre og Skanska Norge AS som hovedentreprenør. Bestiller av byggeprosjektet er Utdanningsetaten i Oslo kommune.

28.10.2014

Bjørnsletta skole er en barne- og ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall. Skolen er Oslos første passivhusskole, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Et forbildeprosjekt har redusert klimagassutslipp og arkitektur av høy kvalitet.

16.08.2010

Rommen skole er, i tillegg til å være en grunnskole for 770 elever, også et nærmiljøsenter med bydelsbibliotek, kultursal og flerbrukshall som etter hvert forventes å få en identitetsskapende betydning for Rommen. Til tross for sitt omfattende innhold er anlegget godt tilpasset det parkmessige landskapet i øvre del av Groruddalen.

Send oss en henvendelse