Konferanse om fysisk læringsmiljø

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for Fysisk læringsmiljø arrangerer hvert år en nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler. Et viktig mål for konferansen er at dette skal være et møtepunkt for alle som er interesserte i utvikling av gode barnehage- og skoleanlegg, og et sted hvor det er mulig å få nye impulser og knytte faglige kontakter. Konferansen retter seg mot barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere.

Den nasjonale konferansen for fysisk læringsmiljø har vært arrangert siden 2003 og har vært lokalisert i ulike byer, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

I høyremargen har vi lagt ut lenker til egne områder for nasjonale konferanser arrangert senere år.


 

Tillegg 30.12.2019:

Fra 2020 omlegger Utdanningsdirektoratet sitt arbeid med fysisk læringsmiljø

Direktoratet er i gang med å bygge opp en egen side om fysisk læringsmiljø på udir.no. Universell utforming vil være et av flere temaer på denne siden. Utviklingen skjer i samarbeid med relevante aktører som blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 

Les mer her

Konferansebilder

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø arrangerer hvert år konferanse med ulike foredrag og befaringer.

Har du tips til innhold på framtidige konferanser?
Send oss gjerne et tips via henvendelsesskjemaet i margen til høyre.

Konferanser:

 • Konferanse 2019, Drammen (22.-23. oktober)

 • Konferanse 2018, Gardermoen - Jessheim
  Vertskommuner: Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune
 • Konferanse 2017, Trondheim 
  Vertskommuner: Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Konferanse 2016, Sandnes
  Vertskommuner: Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune
 • Konferanse 2015, Tønsberg.
  Vertskommuner: Tønsberg, Nøtterøy og Vestfold fylkeskommune
 • Konferanse 2014, Bergen
  Vertskommuner: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
 • Konferanse 2013, Oslo
  Vertskommune Oslo kommune
 • Konferanse 2012, Kristiansand
  Vertskommune: Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune
 • Konferanse 2011, Trondheim
  Vertskommune: Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Konferanse 2010, Fredrikstad
  Vertskommune: Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune
 • Konferanse 2009, Stavanger
  Vertskommune: Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune
 • Konferanse 2008, Bærum
  Vertskommune: Bærum kommune og Akershus fylkeskommune
 • Konferanse 2007: Tromsø
 • Konferanse 2006: Bergen
 • Konferanse 2005: Lillestrøm