Konferanse 2014, Bergen

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerte 24. og 25. september den årlige, nasjonale konferansen om barnehage - og skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Bergen med 250 deltagere og hadde tittelen "Fremtidsrettede læringsarenaer".

Rådgivingstjenesten retter en stor takk til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som vertskap for konferansen.

Bildene (f.v.): Befraingsskole Årstad vgs (under rehabilitering), Sollien barnehage og hovedforedragsholder Hannah von Ahlefeld (OECD CELE).

26.09.2014

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerte 24. og 25. september den årlige, nasjonale konferansen om barnehage - og skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Bergen med 250 deltagere og hadde tittelen "Fremtidsrettede læringsarenaer".

18.08.2014

Hannah von Ahlefeld (bildet) fra OECD/CELE skal være hovedforedragsholder på den nasjonale barnehage- og skoleanleggkonferansen som avholdes i Bergen 24.-25. september 2014.
Tittelen på foredraget er " Designing for Better Outcomes: International perspectives on innovation and evaluation of learning environments".

17.06.2014

PROGRAMMET ER KLART

Konferanse om barnehage- og skoleanlegg i Bergen 24.-25. september 

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerer i år den nasjonale konferansen om barnehage og skoleanlegg 24. og 25. september i Bergen.  Rådgivningstjenesten har samarbeidet med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om å sette sammen programmet for konferansen.