Konferanse 2017, Trondheim

Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler ble arrangert 24. til 25. oktober, i Trondheim. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært vertskommuner og medarrangører under årets konferanse, som var den 15. i rekken.

Under følger oversikt over saker som ble publisert fortløpende i forkant av konferansen. Kopi av foredragsfoilene blir lagt ut her på sidene etterhvert som de blir godkjent for publisering.

|Sist endret onsdag 15. novemberber 2017, kl. 07:48|

27.11.2017

Årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager ble gjennomført 24.-25. oktober i Trondheim. Det ble gjort filmopptak under flere av foredragene, og disse filmene er nå tilgjengelig på rådgivningstjenestens Youtube-kanal.

06.11.2017

Totalt var det 250 betalende deltagere på årets konferanse som ble arrangert i Trondheim 24.-25. november. 84 av disse har sendt inn evalueringsskjema i etterkant. 

25.10.2017

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Trondheim, og de omkring 270 bidragsyterne og deltagerne har tatt farvel med konferansehotellet. 

23.10.2017

Nå er det like før startskuddet går for årets konferanse om fysisk læringsmiljø, og konferansehotellet Radisson Blu Hotel Royal Garden er klargjort for storinnrykk.

29.09.2017

Det fysiske skolemiljøet rammer inn skolehverdagen og vil virke inn på hvordan undervisning og aktiviteter kan organiseres og gjennomføres på skolen.

08.09.2017

-  Refleksjon rundt ny rammeplan og personalets oppdrag 

Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 

07.09.2017

Magnus Blixt er lærer, forfatter og foreleser med et godt grunnlag i hverdagen – han jobber i dag som rektor på Glömstadskolan i Huddige sør for Stockholm. Noen få dager i måneden er fylt med forelesninger og seminarer, skoleforskere, møter, møter, konferanser etc.

04.09.2017

Hvordan sikrer vi at bygningene fyller de funksjonene og har den kvaliteten som de er tiltenkt?

22.08.2017

Program for årets konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler. Trondheim 24.-25. oktober 2017.

22.08.2017

Mange skoler rundt om i landet bærer preg av manglende vedlikehold over tid. Forsker Arnt Ove Hopland har studert hvordan manglende vedlikehold påvirker læringsmiljøet i skolen.

14.08.2017

Magnhild Nordahl Eggesbø er enhetsleder ved Øya barnehage i Trondheim som åpnet i 2015. Hun kommer til konferansen onsdag 25. oktober for å dele erfaringer om utvikling av gode fysiske miljø i barnehager.

27.06.2017

Vigdis Steinarsdottir Rishaug hevder i sin masteroppgave at uterom planlegges og tilrettelegges ut fra gutters behov og aktivitetsmønstre. Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar.

23.06.2017

Nederland har en sterk "bottom-up"-kultur innenfor skole og utdanningssystemet. Skoler har stor autonomi i forhold til å planlegge sine utdanningsprogrammer og i å utforme skolebygg. Involvering av skoleledelse, lærere, elever, foreldre og samarbeidspartnere regnes som en selvfølge.

09.06.2017

Utdanningsdirektoratet har gleden av å invitere til den femtende nasjonale konferansen i regi av rådgivingstjenesten for fysisk læringsmiljø. Årets konferanse arrangeres i Trondheim, 24.-25. oktober.

09.06.2017

Høsten 2016 ble nye nasjonale læreplaner for grunnskoleutdanning innført i Finland. I forbindelse med implementeringen av læreplanen har myndighetene vært opptatt av å belyse hvordan det fysiske læringsmiljøet i skolene best mulig kan bidra til å støtte opp om den nye Nasjonalkursplanen

Side 1 av 2   >  >>