Konferanse 2019, Drammen

Utdanningsdirektoratets årlige konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager skal arrangeres i Drammen i tidsrommet 22.-23. oktober, nærmere bestemt ved Hotel Scandic Ambassadeur. Drammen kommune, Asker kommune, Røyken kommune og Vestfold fylkeskommune er samarbeidspartnere for konferansen som er den 17. i rekken.

9. oktober: Det er fremdeles noen ledige plasser til konferansen. Påmeldingen holdes derfor åpent enda noen dager.

03.12.2019

I etterkant av årets konferanse ba vi deltakerne om å gi oss en tilbakemelding via et nettbasert svarskjema. Vi fikk inn 58 tilbakemeldinger med både ris og ros.

25.10.2019

Utdanningsdirektoratets 17. konferanse om fysisk læringsmiljø ble arrangert i Drammen 22.-23. oktober. Omkring 200 deltakere kunne delta på workshop, besøk i nye skoler og barnehager, høre foredrag og innslag med elever, skoleledere, skoleeiere, barnehagestyrere, ulike fagfolk med flere.

23.10.2019

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Drammen, og de omkring 250 deltakerne og bidragsytere har tatt farvel med konferansehotellet.

09.10.2019

Program for årets konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler 22.-23. oktober er nå klart. Samtidig er det nå også åpnet for påmelding til konferansen.

27.09.2019

I 2011 vedtok Drammen kommune oppstart av programmet Fjell 2020 – mot en bedre fremtid.  Bydelen Fjell kom dårlig ut i flere undersøkelser i forhold til levekår og trivsel, og kommunen ønsket gjennom prosjektet å tilføre bydelen et merkbart løft.

26.09.2019

Veikart - Universelt utformet nærskole 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030.

24.09.2019

Samlokalisering mellom skole og andre funksjoner i nærmiljøet er en klar trend i tiden.  At skolen skal ha en aktiv rolle og funksjon som møteplass i lokalsamfunnet er forankret i både læreplan og i mang en kommuneplan.

19.09.2019

I 2018 kunne elever i Vågsøy kommune endelig ta i bruk nye Vågsøy ungdomsskole. Ikke lenge etter kunne de også ta det flotte uteområdet i bruk.

18.09.2019

I 2017 utarbeidet Asker kommune nytt Standard rom- og funksjonsprogram for skolebygg. Hensikten med Standard standardprogrammet er å angi rammene for et nytt skoleanlegg og hvilke funksjoner anlegget skal romme for å gi et godt tilbud til elever, ansatte og nærmiljø.

17.09.2019

Uteområdet i barnehagen og i skolen er en viktig arena for blant annet lek, læring, sosialisering og fysisk aktivitet. Men hva er det som kjennetegner et godt uteområde for barn med ulike interesser og i ulike aldersgrupper? 

12.09.2019

Belysning kan være et av mange sikkerhetstiltak for å unngå kriminelle handlinger og for å gi vanlige mennesker trygghet og mulighet til beskyttelse ved å oppdage potensielle trusler på forhånd.

02.09.2019

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt inkluderende.

29.08.2019

Skolen skal forberede elevene på et fremtidig samfunns- og arbeidsliv, ofte referert til som kompetanser for det 21. århundre. 

14.08.2019

Våren 2018 lanserte Utdanningsdirektoratet «Fremtidens klasserom i lærerutdanningen». Framtidens klasserom handler om å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom å få dem til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi.

12.08.2019

Danske Bodil Bøjer er i gang med en nærings-PhD (2016-2019) der hun undersøker forholdet mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk praksis i grunnskole og videregående skole. Bøjer vil lede workshopen under årets konferanse; Unlocking Learning Spaces.

Side 1 av 2   >  >>