Lydmiljø i barnehager og skoler

Lyd er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse, trivsel og læring. God akustikk i lokaler for undervisning, lek og opphold fremmer trivsel og gode vilkår for undervisning og læring. Støy virker negativt på læring og trivsel, og kan være direkte skadelig for dem som utsettes for det.

02.01.2019

"Acoustics for Effective Learning Spaces", - dette er tittelen på foredraget som Mai-Britt Beldam holdt i plenum på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Filmopptak og lysbildene fra foredraget er nå tilgjengelig.

11.01.2018

Mesteparten av tiden vi tilbringer i skolen oppholder vi oss innendørs, i lukkede omgivelser, der vi må forholde oss til et bredt spekter av lyder og støy. Også i barnehagen er det vanlig at mye av tiden tilbringes innendørs.  

10.01.2018

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederens §21 omhandler Lydforhold.

10.01.2018

Å måle eller foreta en enkel kontroll av lydforholdene i skole og barnehage kan gjøres ved hjelp av en lydmåler.

09.01.2018

Denne siden inneholder praktiske tips til hvordan ansatte i skoler og barnehager selv kan utføre noen enkle observasjoner for å sjekke om lydforholdene i klasserommet eller avdelingen er tilfredsstillende. I skolen kan også elever med fordel involveres i "Sjekkrunden" for gode lydforhold.

08.01.2018

HLFs kampanje «God lyd i barnehagen» satte i fjor fokus på lydnivået i 6000 barnehager landet rundt. Med informasjon og forslag til virkemidler og aktiviteter er arbeidet for et bedre lydmiljø tatt et langt skritt videre.

11.11.2014

En arbeidsgruppe med representanter fra det audiologiske fagmiljøet i Norge har laget en liste med praktiske tiltak for hvordan man kan skape et godt lydmiljø i barnehager og skoler.