Nyheter

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.

22.12.2017

Fagpersoner innenfor fukt- og råteproblematikk mener at nye norske bygninger ikke tåler vær og vind like godt som eldre bygninger, og at enkelte nybygg kan begynne å råtne allerede etter tre til fem år.

27.11.2017

Årets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø i skoler og barnehager ble gjennomført 24.-25. oktober i Trondheim. Det ble gjort filmopptak under flere av foredragene, og disse filmene er nå tilgjengelig på rådgivningstjenestens Youtube-kanal.

27.11.2017

I forrige uke ble regjeringen, KRF og Venstre enige om forslag til statsbudsjett for 2018 hvor det legges opp til  å innføre en ny norm for hvor mange elever det kan være pr. lærere i grunnskolen. 

20.11.2017

Kunsterne Torunn Skjelland og Vigdis Fjellheim brukte skoleanleggets miljøprofil som tema da de skulle utsmykke Brynseng skole. Resultatet er blitt et veggmaleri over 9 etasjer i 2 trappeløp.

25.10.2017

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Trondheim, og de omkring 270 bidragsyterne og deltagerne har tatt farvel med konferansehotellet. 

02.10.2017

Møhlenpris skole er en tradisjonsrik sentrumsskole i Bergen, opprinnelig fra 1912. Etter en rehabilitering- og ombyggingsperiode på fire år, ble skolen gjenåpnet våren 2017. I august åpnet også barnehagedelen av det som nå har blitt et oppveksttun.

28.09.2017

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) og samarbeidspartnere har fått utarbeidet en ny serie med filmer som omhandler inneklima i barnehager. 

11.09.2017

Med formål om å stimulere barn og unges interesse for naturfag, matematikk og teknologi er det de siste årene etablert mer enn 30 Newton-rom rundt om i landet. Newton-rommene er tilpasset praktisk realfagsundervisning gjennom spennende innredning og topp moderne, teknisk utstyr. 

08.09.2017

-  Refleksjon rundt ny rammeplan og personalets oppdrag 

Det fysiske miljøet og de estetiske og materielle valgene vi gjør, har avgjørende betydning for barns utvikling, lek og læring. Pedagogene må derfor stadig tenke nytt og utfordre seg selv. 

30.08.2017

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) besøkte i august Oslo for å lære om inneklima i norske skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø hadde gleden av å være vertskap for den danske delegasjonen under oppholdet som varte i tre dager. 

24.08.2017

I Finland pågår for tiden et av Europas mest ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas i bruk.

08.08.2017

Det Italienske utdanningsministeriet MIUR var i mai 2017 vertskap for en internasjonal konferanse med tittelen «Space for Learning: Bridging innovation and safety in school buildings». Konferansen ble arrangert i samarbeid med OECD og samlet omkring 120 deltager, her i blant 20 internasjonale eksperter på fysisk læringsmiljø.

30.06.2017

Inspirerende uteområder for ungdommer må inneholde mer enn bare skaterampe, fotballbane og monofunksjonelle apparater. Slåtthaug skole og Bergen kommune engasjerte ekstern bistand til prosessarbeid om planlegging for opprusting av uteområdet.

27.06.2017

Vigdis Steinarsdottir Rishaug hevder i sin masteroppgave at uterom planlegges og tilrettelegges ut fra gutters behov og aktivitetsmønstre. Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar.

Side 1 av 5   >  >>

Send oss en henvendelse