Nyheter

22.01.2019

Med begeistring kan vi i FLM.Udir.no melde at Utdanningsdirektoratet i 2018 har tatt initiativ til et Nordisk samarbeidsprosjekt om fysisk læringsmiljø i lærerutdanningene.  

10.01.2019

Masteroppgave (2018) fra Johanne Pedersen Tvedt om hvordan rom for kunst og håndverk utformes i ungdomsskolen.

10.01.2019

På forsommeren 2018 publiserte Bufdir «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. 

10.01.2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserte i 2018 «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. På oppdrag fra Bufdir har Oslo Economics og Vista Utredning gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der den samfunnsøkonomiske nytten av å realisere veikartet fremkommer.

02.01.2019

"Acoustics for Effective Learning Spaces", - dette er tittelen på foredraget som Mai-Britt Beldam holdt i plenum på Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. Filmopptak og lysbildene fra foredraget er nå tilgjengelig.

12.12.2018

"Hjørnet er rommets beste sted" i følge Peter Lippman (USA/Australia). Han er opptatt av innovative læringsmiljøer og hvordan vi best legger til rette for læring i det fysiske læringsmiljøet. Lippmann var hovedforedragsholder under Udirs nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2018. 

07.12.2018

Hvilke forventninger blir vi møtt med i det vi går inn i et rom, og hvilke forventninger bærer vi selv med oss i det vi går inn i et rom? Winie Ricken er opptatt av at rommet må fortelle oss som brukere noe om hva man kan gjøre her, eller om hva det er forventet at man skal gjøre her.

11.11.2018

Sædalen skole er en barenskole beliggende i Fana bydel i Bergen kommune. Skolen er bygget med åpne og fleksible trinnarealer. Nå har skolen laget en film som viser hvordan noe av læringsarbeidet kan foregå i en åpen skole.

30.10.2018

Skolens uterom skal legge til rette for ulike aktiviteter, organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. 

30.10.2018

Forskning viser at en stor del av den fysiske aktiviteten i barnehagetiden foregår på barnehagens eget uteområde.

26.10.2018

Mandag 3. september ble nye Solberg skole i Ås kommune endelig offisielt åpnet, - til stor glede for elever, ansatte og nærmiljø.

02.10.2018

Siste utgave av danske "Magasinet om læring" har hovedtema "Klasseværelset i forandring". 

19.09.2018

Konferansen 2018: Brukere eller skapere av fysisk læringsmiljø?

19.09.2018

Suzanne de Laval er arkitekt med lang erfaring som praktiserende arkitekt, planarkitekt, forsker og utdanningsleder. I Sverige har hun gjort seg bemerket som en kunnskapsrik fagperson med et brennende engasjement for oppvekstmiljø, skole, førskole og fysisk læringsmiljø. I høst er hun foredragsholder på vår konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler.

19.09.2018

Nudging handler om å ta i bruk små, uformelle virkemidler for å påvirke menneskers adferd i en bestemt retning, uten at man fratar dem valgmuligheter.

Side 1 av 7   >  >>

Send oss en henvendelse