Nyheter

09.10.2019

Program for årets konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler 22.-23. oktober er nå klart. Samtidig er det nå også åpnet for påmelding til konferansen.

27.09.2019

I 2011 vedtok Drammen kommune oppstart av programmet Fjell 2020 – mot en bedre fremtid.  Bydelen Fjell kom dårlig ut i flere undersøkelser i forhold til levekår og trivsel, og kommunen ønsket gjennom prosjektet å tilføre bydelen et merkbart løft.

26.09.2019

Veikart - Universelt utformet nærskole 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030.

12.09.2019

Belysning kan være et av mange sikkerhetstiltak for å unngå kriminelle handlinger og for å gi vanlige mennesker trygghet og mulighet til beskyttelse ved å oppdage potensielle trusler på forhånd.

03.09.2019

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger i disse dager frem en ny nasjonal bibliotekstrategi sammen. Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner.

02.09.2019

Design skal ikke bare dekke de estetiske, funksjonelle eller følelsesmessige behovene våre. Det kan også bidra til å fremme bærekraft og virke sosialt inkluderende.

12.08.2019

Danske Bodil Bøjer er i gang med en nærings-PhD (2016-2019) der hun undersøker forholdet mellom fysisk læringsmiljø og pedagogisk praksis i grunnskole og videregående skole. Bøjer vil lede workshopen under årets konferanse; Unlocking Learning Spaces.

09.08.2019

Befaringer på skoler og barnehager er et viktig innslag i vår årlige konferanse om fysisk læringsmiljø. Som i tidligere år blir det også denne gangen mulighet til å besøke barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole på konferansens første dag. 

27.06.2019

Mange skoler har i dag et stort vedlikeholdsetterslep. NTNU og NAAF har nå gått sammen om et felles initiativ for å bidra til at ettersyn og vedlikehold kan gjennomføres med enkle midler for å oppnå helsemessing tilfredsstillende inneklima og bedre læringsmiljø.

28.05.2019

I rapporten Innovative Learning Environments and Teacher Change, Defining key concepts (ILETC, 2018) presenteres flere forskningsprosjekt og studier som dokumenterer en sammenheng mellom utforming av fysisk læringsmiljø og grad av dybdelæring hos elever. 

27.05.2019

Bjørn Bolstad, FIKS/ UiO - tidligere rektor ved Ringstabekk ungdomsskole i Bærum kommune er hovedtaler på årets konferanse om fysisk læringsmiljø. Tittelen på foredraget er «Bygg for en moderne skole».

12.04.2019

Tidligere i år inviterte Kunnskapsdepartementet og Statsbygg ledelsen ved universiteter og høyskoler til seminar om campus som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning.

11.04.2019

Ny rapport fra Europarådets Utviklingsbank.

08.04.2019

Nye Knarvik barneskole i Lindås kommune nord for Bergen åpner i mai 2019, men allerede en måned før bygget skal tas i bruk er uteområdet gjort tilgjengelig for store og små i nærmiljøet.

08.04.2019

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka av Hilde Dehnæs Hogsnes, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.

Side 1 av 9   >  >>

Send oss en henvendelse