Nyheter

19.12.2019

Direktoratet er i gang med å bygge opp en egen side om fysisk læringsmiljø på udir.no. Universell utforming vil være et av flere temaer på denne siden. Utviklingen skjer i samarbeid med relevante aktører som blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 

19.12.2019

Svenske kommuner och Landsting (KLS) som tilsvarer det norske KS, publiserte i november rapporten Nationellt centrum för lärmiljöer.

18.12.2019

Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til fagmøte torsdag 16. januar i Oslo. Tema for møtet er: Skoleelever som forskere og miljøagenter: Bedre samarbeid om inneklima i skoler?

28.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utkast til ny forskrift på høring med frist 30.12.2019.

28.11.2019

Statens helsetilsyn har for 2019 gitt landets fylkesmenn i oppdrag å gjennomføre tilsyn med utvalgte kommuner og deres arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

06.11.2019

Udir Betalab arrangerte forrige uke en samling i Oslo for Future Classroom Lab-nettverket. Nettverket består av lærerutdannere, lærere og andre med spesiell interesse for teknologi og læring og fysisk læringsmiljø.

06.11.2019

Ministry of Education of Japan (MEXT) har i samarbeid med Tokyo Tech og NIER påtatt seg å være vertskap for den 7. sesjonen for OECD Group of National Experts on Effective Learning Environments (GNEELE). GNEELE 2019 gjennomføres 19.-21. november i Tokyo.

05.11.2019

Glommasvingen skole i Sør-Odal kommune stod ferdig og ble tatt i bruk til skolestart høsten 2019, og er en 1-10 skole for alle elever i kommunen. Bruk av treverk er et gjennomgående tema i bygget, og gjenspeiler skolens beliggenhet i «de dype skoger» i innlandsfylket Hedmark.

25.10.2019

Uteområder i barnehager og skoler. Hvordan sikre kvalitet i utformingen?

25.10.2019

Marie Bitsch er lærer på Lackarebäcksskolan i Mölndal (Sverige). Hun har lyttet til elevene sine og latt dem være med å utvikle det fysisk læringsmiljøet i klasserommet sitt.

23.10.2019

To innholdsrike konferansedager er unnagjort i Drammen, og de omkring 250 deltakerne og bidragsytere har tatt farvel med konferansehotellet.

09.10.2019

Program for årets konferanse om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler 22.-23. oktober er nå klart. Samtidig er det nå også åpnet for påmelding til konferansen.

27.09.2019

I 2011 vedtok Drammen kommune oppstart av programmet Fjell 2020 – mot en bedre fremtid.  Bydelen Fjell kom dårlig ut i flere undersøkelser i forhold til levekår og trivsel, og kommunen ønsket gjennom prosjektet å tilføre bydelen et merkbart løft.

26.09.2019

Veikart - Universelt utformet nærskole 2030 er utarbeidet av Bufdir etter innspill fra en bred medvirkningsprosess. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030.

12.09.2019

Belysning kan være et av mange sikkerhetstiltak for å unngå kriminelle handlinger og for å gi vanlige mennesker trygghet og mulighet til beskyttelse ved å oppdage potensielle trusler på forhånd.

Side 1 av 9   >  >>